Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

FCG lägger bud på Transcendent Group om 240 miljoner 

Nyheter
Publicerad: 2022-06-15 08:41
Foto: Fredrik Sandberg / TT

FCG Holding Sverige offentliggör ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Transcendent Group att överlåta samtliga aktier för 36,75 kronor kontant per aktie, vilket uppgår till cirka 240 miljoner kronor totalt.

FCG offentliggör under onsdagsmorgonen ett rekommenderat offentlig uppköpserbjudande till aktieägarna i Transcendent Group. FCG erbjuder 36,75 kronor kontant per aktie. Det totala värdet av erbjudandet uppgår till cirka 239,9 miljoner kronor. FCG konstaterar även att erbjudandepriset om 36,75 kronor per aktie inte kommer att höjas.

Aktierna i Transcendent Group är upptagna till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Bolagets största aktieägare tillika styrelseordförande, Martin Malm, styrelseledamoten Magnus Juvas, verkställande direktören Lars Vold-Andersen och vissa andra aktieägare, med totalt cirka 64 procent av de utestående aktierna i Transcendent Group, har åtagit sig att acceptera erbjudandet oavsett om ett högre bud skulle offentliggöras.

Premier

Styrelsen för Transcendent Group har enhälligt beslutat att rekommendera aktieägarna att acceptera erbjudandet. 

Erbjudandepriset motsvarar en premie om cirka 20,9 procent jämfört med stängningskursen om 30,40 kronor för Transcendent Group-aktien på Nasdaq First North Premier den 14 juni 2022, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av erbjudandet. 

Det motsvarar även cirka 24,5 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga kursen, justerad för genomförd utdelning om 1,50 kronor per aktie, om 29,52 kronor för Transcendent Group-aktien på Nasdaq First North Premier under de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet av erbjudandet.

Erbjudandet motsvarar även cirka 35,6 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga kursen, justerad för genomförd utdelning om 1,50 kronor per aktie, om 27,10 kronor för Transcendent Group-aktien på Nasdaq First North Premier under de senaste 180 handelsdagarna före offentliggörandet av erbjudandet och cirka 14,8 procent jämfört med den högsta noterade stängningskursen om 32,00 kronor, som noterades den 25 oktober 2021, för Transcendent Group-aktien på Nasdaq First North Premier sedan första handelsdagen den 22 oktober 2019.

Rådgivare

I samband med erbjudandet har FCG anlitat Advokatfirman Vinge som legal rådgivare och Avanza Bank som finansiell rådgivare.


Dela sidan:
Skriv ut: