Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

VVS-montör slipper ersätta miljonskador efter vattenläcka

Fastighetsrätt
Publicerad: 2019-07-04 09:33
Foto: Jonas Ekströmer / TT

VVS-montören stängde inte av huvudkranen när han utförde rörarbeten i ett bostadsrättshus i Huddinge utanför Stockholm vilket ledde till vattenskador för miljontals kronor. Enligt tingsrätten har VVS-montörens agerande dock inte varit skadeståndsgrundande och försäkringsbolaget nekas därför ersättning för återställandekostnaderna.

Det var under hösten 2015 som en VVS-montör glömde bort att stänga av en huvudkran när han utförde arbeten i ett bostadsrättshus i Huddinge. Under 20–30 minuter strömmade omkring 600–900 liter vatten ut och orsakade omfattande vattenskador i byggnaden. VVS-montören försökte stoppa vattnet med sin kropp, men lyckades inte.

Krävde bolaget på 1,9 miljoner

Bostadsrättsföreningens försäkringsbolag valde att väckte talan vid Södertörns tingsrätt mot det företag där VVS-montören är anställd och yrkade att bolaget skulle betala cirka 1,9 miljoner kronor för reparationskostnader som uppkommit till följd av vattenskadan.

VVS-bolaget motsatte sig försäkringsbolagets talan och uppgav att orsaken till den omfattande vattenskadan var att en befintlig koppling varit felmonterad. Försäkringsbolaget hävdade dock att VVS-montören brutit mot vad som är norm inom VVS-branschen genom att inte stänga av huvudkranen.

Skadan hade kunnat undvikas

Tingsrätten konstaterar nu att vattenskadan hade undvikas om rörmokaren hade stängt av huvudkranen, och att detta hade varit en ”förhållandevis enkel åtgärd”.

Samtidigt anser tingsrätten att försäkringsbolaget inte kunnat visa att det är en ”fackmässig norm för varje rörmokare att stänga av vattentillförseln till ett flerfamiljshus inför VVS-arbeten i ett enskilt badrum”. I badrummet där renoveringen utfördes fanns dessutom en avstängningsventil som var avsedd för att stänga av vattentillförseln till den aktuella lägenheten.

Mot bakgrund av detta slår tingsrätten fast att VVS-montören inte kan anses ha varit oaktsam genom att inte stänga av huvudkranen. Han har däremot varit oaktsam genom att inte förvissa sig om huvudkranens placering och skaffat sig tillgång till den innan arbetet påbörjades.

Inte bevisat att läckaget hade kunnat begränsas

Försäkringsbolaget har i detta avseende framhållit att montören hade kunnat ta sig ned till bostadsrättsföreningens föreningslokal där huvudkranen fanns och stänga av den inom cirka en minut, om han hade vetat var huvudkranen fanns. I sådant fall hade vattenläckaget enligt försäkringsbolaget kunnat begränsas till cirka 45 liter, istället för de 900 liter som enligt försäkringsbolaget rann ut.

Tingsrätten konstaterar dock att försäkringsbolaget inte har bevisat att vattenläckaget hade kunnat begränsas i sådan utsträckning som påståtts om VVS-montören innan arbetet påbörjades hade tagit reda på var huvudkranen fanns. Försäkringsbolaget har inte bevisat att det funnits ett orsakssamband mellan VVS-montörens oaktsamhet och skadan.

Försäkringsbolagets talan ogillas mot bakgrund av detta helt. (Blendow Lexnova)


Dela sidan:
Skriv ut:

Åsa Lindqvist
red@dagensjuridik.se