Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Vägrade betala hyran efter värdens påstådda inbrott – måste flytta

Fastighetsrätt
Publicerad: 2022-07-15 13:02
Foto: Janerik Henriksson / TT

En man som inte har betalat hyran för sin Göteborgslägenhet på flera månader måste flytta. Den omständigheten att han hävdar sig ha kvittningsgilla fordringar på hyresvärden, eftersom värden påstås ha stulit verktyg från hans förråd, innebär inte att han har haft rätt att hålla inne hyrorna.

En man övertog en trerumslägenhet genom bodelning med sin förra sambo i januari 2020. Hyresvärden har sagt upp hyresavtalet på grund av utebliven hyra och därefter hänskjutit tvisten till Hyres- och arrendenämnden i Göteborg.

Som stöd för sin talan hos hyresnämnden anförde hyresvärden att hyresskulden uppgick till 41 715 kronor. 

Påstod att värden gjort inbrott

Mannen motsatte sig hyresvärdens yrkande. Han påstod sig ha motkrav på hyresvärden eftersom värden gjort inbrott i hans lägenhetsförråd och bland annat stulit byggmaterial och verktyg. Värdet på det stulna godset uppskattade han till 20 000–40 000 kronor. Vidare menade han att han hade motfordringar för juridiska kostnader på hyresvärden.

Hyresnämnden konstaterade att mannen ostridigt inte hade betalat hyran för december 2021 och januari–april 2022. Parterna var även överens om att hyresskulden uppgick till den summa som hyresvärden hade påstått.

Enligt praxis kan en hyresgäst inte kvitta en fordran för att befrias från skyldigheten att betala hyra. Om hyresgästen anser sig ha en kvittningsgill fordran måste denne underrätta hyresvärden om detta senast då hyran förfaller till betalning. Det är hyresgästen som har bevisbördan för att en sådan underrättelse har skett i rätt tid.

Måste flytta

Nämnden framhöll att mannen inte hade angett när eller på vilket sätt han skulle ha underrättat hyravärden om sina kvittningsgilla fordringar. Det verkar ha skett först i hyresnämnden.

Sammantaget ansåg hyresnämnden att mannen, genom betalningsförsummelserna, hade åsidosatt sina hyresrättsliga förpliktelser i sådan grad att hyresavtalet inte skulle förlängas. Nämnden tillade avslutningsvis att den påstådda stölden enligt polisanmälan inträffade efter det att hyrorna i målet förföll till betalning. Vidare var hans fordran för juristkostnader inte tillräckligt specificerad.

Svea hovrätt fastställer nu hyresnämndens beslut, utan egna tillägg. (Blendow Lexnova)

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
hyraoverklagande
Karl Engstrand

Dela sidan:
Skriv ut: