Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Utvandrade till Israel – får inte förlänga hyresavtalet

Fastighetsrätt
Publicerad: 2022-01-04 09:14

Hovrätten konstaterar att det av en kvinnas egna uppgifter framkommer att hon har bott i Israel sedan december 2019.
Då hon inte har angett några konkreta och nära förestående planer på att återvända till lägenheten i Järfälla i Sverige, saknas det skäl att förlänga hennes hyresavtal.

Det handlar om en 67-årig kvinna som sedan den l mars 2002 hyrde en bostadslägenhet om 2 rum och kök i Järfälla. Hyresvärden sade upp avtalet och tvisten kom senare att hänskjutas till hyres- och arrendenämnden.

Där yrkade hyresvärden att hyresavtalet skulle förklaras ha upphört den 1 september 2020 och att kvinnan skulle åläggas att avflytta från lägenheten. Som grund anfördes att lägenheten inte var kvinnans permanenta bostad och att hon saknade skyddsvärt behov av lägenheten. Av kvinnans personinformation framgick att hon var utvandrad till Israel och hon hade samma registrerade status under dagen för sammanträdet. 

67-åringen anförde skriftligen att hon hade haft kontakt med hyresvärden i november och december 2019. Hon berättade då att hon avsåg att resa till Israel under ett år för att ta hand om en sjuk anhörig och att hon hoppades att det skulle vara möjligt att återvända till Sverige efter december 2020, beaktat den pågående pandemin. Hon hördes därefter inte av i ärendet. 

Inte bott där sedan 2019

Det framgick av utredningen att kvinnan sedan 2019 var registrerad som utvandrad. En hyresgästs folkbokföringsuppgifter ansågs visserligen i sig ha en viss presumtionsverkan vid bedömningen av det permanenta boendet. Omständigheterna i ärendet var sådana att nämnden ansåg att det inte fanns skäl att tro annat än att kvinnan var utvandrad och att hon, i vart fall, sedan 2019 inte bodde i lägenheten. Kvinnans skriftliga anförande påverkade inte denna bedömning. Hyresvärden upphörsyrkande bifölls därför. 

67-åringen överklagade till Svea hovrätt och tillade att anledningen till att hon inte kunde återvända till Sverige var på grund av pandemi, krig och att hennes pass gick ut i april 2021. Hon skulle ha åkt tillbaka den 31 augusti men hennes mamma gick bort den 24 augusti och då var hon tvungen att ställa in resan.

Hovrätten konstaterar att av kvinnans egna uppgifter framkommer att hon har bott i Israel sedan december 2019. Hon har inte angett konkreta och nära förestående planer på att återvända till lägenheten i Sverige. Mot den bakgrunden motiverar det som förekommit i hovrätten ingen annan bedömning än den som hyresnämnden har gjort. Överklagandet ska därför avslås. (Blendow Lexnova)

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
Hyresrättisrael

Dela sidan:
Skriv ut:

Blendow Lexnova
red@dagensjuridik.se