Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Socialen betalade inte hyran – nu förlorar 54-åringen sin lägenhet

Fastighetsrätt
Publicerad: 2021-11-08 11:46
Foto: Jessica Gow/TT

En kvinna måste flytta från sin Malmölägenhet bland annat på grund av att hyran för mars 2021 inte betalts. Trots att socialförvaltningen tagit på sig att betala hyran utgör det inte en giltig ursäkt för den uteblivna hyran, konstaterade hyresnämnden. Hovrätten gör ingen annan bedömning.

En 54-årig kvinna hyr en lägenhet i Malmö av ett bostadsbolag. Hyresvärden har sagt upp hyresavtalet till upphörande och hänskjutit förlängningstvisten till Hyres- och arrendenämnden i Malmö.

Hyresvärden uppgav att det förekommit förseningar med hyresinbetalningarna periodvis sedan år 2016. Hyrorna för oktober, augusti, juli, maj och april 2020 betalades för sent. Gällande år 2021 anförde värden att socialförvaltningen betalat hyrorna för månaderna februari, april och maj – men att marshyran alltjämt var obetald.

Inte medveten

Kvinnan bekräftade att hyresförseningar förkommit. Hon var dock inte medveten om att hyran för mars var obetald. Kvinnan förklarade att socialförvaltningen skött hyresinbetalningarna från och med februarihyran 2021, varför 54-åringen utgått från att även hyran för mars erlagts.

Hyresnämnden konstaterade att en hyresskuld normalt leder till att hyresförhållandet upphör. Nämnden ifrågasatte inte att 54-åringen varit omedveten om att marshyran inte betalts. Av praxis framgår dock att uteblivna hyresinbetalningar inte kan ursäktas med att det är socialen som underlåtit att betala.

Förlorar bostaden

Mot bakgrund av förseningarna och den uteblivna marshyran ansågs kvinnan ha åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att avtalet inte skäligen skulle förlängas.

Svea hovrätt instämmer i hyresnämndens bedömning. (Blendow Lexnova)


Dela sidan:
Skriv ut:

Karl Engstrand