Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Männens ”samboförhållande” inte bevisat – förlorar hyresrätt

Fastighetsrätt
Publicerad: 2021-06-11 09:39
Foto: Fredrik Sandberg/TT

En 56-årig man har inte lyckats bevisa att han haft ett samboförhållande med en annan man – som han nu vill överlåta sin hyresrätt till.
Det slår hovrätten fast och ändrar underinstansens dom avseende överlåtelse av ett hyreskontrakt i Stockholm.

Hyresvärden yrkade att en 56-årig mans hyresavtal skulle sägas upp samt att denne inte skulle få överlåta lägenheten till en annan man. Enligt hyresvärden hade 56-åringen, genom olovlig andrahandsuthyrning och slarv med hyra, åsidosatt sina förpliktelser ”i så hög grad att avtalet skäligen inte bör förlängas”.

Värden påstod också att 56-åringen olovligen upplåtit lägenheten i andra hand till den andre mannen under de senaste sju åren, med undantag från en kortare period mellan 2014-2015 då lägenheten hyrdes ut i andra hand till den andre mannen med tillstånd från hyresvärden. Värden ansåg inte heller att 56-åringen hade ett skyddsvärt behov av lägenheten eftersom han ville överlåta den och, enligt värden, hade sin permanenta bostad på en annan plats.

Dessutom, påpekade värden, hade 56-åringen en hyresskuld och den man han ville överlåta lägenheten till hade för dålig ekonomi för att klara av hyresbetalningarna framgent.

Har bevisat att de levt som sambos

56-åringen hävdade dock att han och den andra mannen hade flyttat in i lägenheten som sambos, men att samboförhållandet nu upphört. Enligt 56-åringen hade de varit ett par som levt under äktenskapsliknande förhållanden och ett av skälen till att han nu ville överlåta lägenheten var att den andre mannen skulle bo där med sin dotter – som levt större delen av sitt unga liv i lägenheten. 56-åringen framhöll också att hans tidigare sambo numera hade en ekonomi, studielån och extrajobb, som gjorde att han uppfyllde hyresvärdens inkomstkrav.

Hyresnämnden valde att godta 56-åringens invändningar och ansåg det klarlagt att de två männen levt som sambos i lägenheten. Nämnden tog också fasta på vittnesuppgifter från en granne som uppfattat männen som ett par. Hyresnämnden ansåg också att den 56-åringen gjort gällande att den tidigare sambons ekonomi var tillräckligt god för att han skulle kunna ta över kontraktet.

Sammantaget ansåg slog hyresnämnden fast att 56-åringen hade ett behov av lägenheten för att överlåta den till sin tidigare sambo, och att detta behov vägde tyngre än hyresvärdens intressen. Eftersom den tidigare sambon också visat att han skulle klara ekonomin avslogs värdens upphörsyrkande och biföll 56-åringens överlåtelseyrkande.

Hovrätten går på värdens linje

Värden överklagade dock beslutet till hovrätten, som nu går på dennes linje. Enligt hovrätten räcker inte utredningen för att bevisa att de två männen bott tillsammans som sambor. Detta då de ”lämnat endast mycket knapphändiga
uppgifter om sin gemensamma användning av lägenheten”. Dessutom har hyresvärden, enligt hovrätten, lagt fram ”förhållandevis omfattande skriftlig bevisning” som motsäger männens uppgifter. Mot den bakgrunden är de uppgifter som lämnats av de övriga vittnen som hörts i målet inte tillräckliga för att det ska vara bevisat att männen bott tillsammans i lägenheten.

Sammanfattningsvis slår hovrätten fast att 56-åringen inte har styrkt att
förutsättningarna för en överlåtelse av hyresrätten till sin tidigare sambo är uppfyllda. Hans överlåtelseansökan ska därför avslås. Eftersom 56-åringen inte har något annat behov av lägenheten än att överlåta den är det, enligt hovrätten, inte oskäligt mot 56-åringen att hyresavtalet upphör.


Dela sidan:
Skriv ut: