Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Lockpris när budgivningen ökade drygt två miljoner på tre timmar

Fastighetsrätt
Publicerad: 2021-12-23 11:40
Gernebild. Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT /

En mäklare varnas av Fastighetsmäklarinspektionen för att ha använt sig av ett lockpris vid marknadsföringen av en fastighet med sjöutsikt utanför Stockholm.
Efter mindre än tre timmars budgivning låg det högsta budet 2 525 000 kronor över utgångspriset. Enligt inspektionen har mäklaren ”otvetydigt” använt sig av en vilseledande prisuppgift.

I en anmälan som inkom till Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, framfördes kritik mot en mäklare med anledning av försäljningen av ett fastighet utanför Stockholm.

I anmälan beskrivs huset som ett allmänt välskött tegelhus med en stor tomt och sjöutsikt, beläget 150 meter från en badstrand med egen båtplats.

Ökning med drygt 2,6 miljoner

Utgångspriset sattes till 5 875 000 kronor och slutpriset landade på 8 500 000 kronor. Det motsvarar en ökning med 2 625 000 kronor. Anmälaren menade att det rörde sig om ett så kallat lockpris. Av anbudsförteckningen framgår att samtliga 26 bud, med undantag för det vinnande budet, lämnades under en period på mindre än tre timmar.  

Mäklaren yttrade sig över anmälan och uppgav att hon bedömt att fastighetens marknadsvärde uppgick till 5 800 000–6 200 000 kronor. På grund av att huset var i behov av renovering samt att en granntomt skulle byggas intill objektet fastställdes utgångspriset till 5 875 000 kronor. Vidare bedömde hon att närheten till badplatsen påverkade priset negativt eftersom det innebär mycket trafik och människor. Under sina 30 år i branschen hade hon aldrig varit med om en liknande prisökning.

Förbjudet med lockpriser

FMI hänvisar inledningsvis till 10 § första stycket marknadsföringslagen, där det anges att en näringsidkare inte får använda sig av vilseledande påståenden om sin eller andras verksamhet.

Det konstateras att utgångspriset har understigit slutpriset med cirka 30 procent, vilket har utgjort en väsentlig avvikelse. Det talar för att utgångspriset inte låg i linje med husets marknadsvärde.

Vidare noteras att det högsta budet efter mindre än tre timmar översteg utgångspriset med 2 525 000 kronor. Samtliga fyra budgivare lade bud på 8 200 000 kronor eller mer. Enligt FMI tyder även budgivningen på att mäklaren har använt sig av ett lockpris.

Bland de av mäklaren åberopade jämförelseobjekten som FMI anser vara mest jämförbara med den aktuella fastigheten konstateras att statistiken tydligt talar för att utgångspriset inte motsvarade dess marknadsvärde.

Motsägelsefull annons – varnas

Inspektionen påpekar slutligen det motsägelsefulla i att mäklaren i bostadsannonsen lyft fram närheten till sjön och badplatsen som något positivt, medan hon i yttrandet över den aktuella anmälan har uppgett att det påverkade priset i nedåtgående riktning.  

Sammantaget finner FMI att ”det är otvetydigt fastställt” att mäklaren har använt sig av en vilseledande prisuppgift i marknadsföringen. För detta förtjänar hon en varning. (Blendow Lexnova)


Dela sidan:
Skriv ut:

Karl Engstrand