Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Hus på upp till 30 kvadratmeter föreslås bli bygglovsfria

Fastighetsrätt
Publicerad: 2019-07-29 08:52
Foto Hasse Holmberg / SCANPIX

Regeringen vill utöka den tillåtna storleken på så kallade komplementbostadshus, som inte kräver bygglov, från 25 till 30 kvadratmeter.

– Med större boyta är det lättare att bygga attraktiva bostäder som bättre täcker hushållets behov. Ändringen ger därför förutsättningar för fler nya bostäder i Sverige, säger bostadsminister Per Bolund.

Sedan 2014 krävs normalt inte bygglov för att i direkt anslutning till ett en- eller tvåbostadshus bygga en komplementbyggnad på upp till 25 kvadratmeter. Sådana är även tillåtna att strida mot den gällande detaljplanen.

Ska tillåtas bygga ännu större hus utan bygglov

Nu föreslår regeringen att plan- och byggnadslagen ska ändras så att dagens begränsning på 25 kvadratmeter för dessa byggnader utökas till 30. En utökning som innebär att boarean blir cirka 27 kvadratmeter istället för de 22.

I lagrådsremissen skriver regeringen dessutom att man i framtiden avser att titta närmare på regelverken kring bygglovsfria åtgärder för att skapa större tydlighet och enhetlighet samt komma till rätta med de rättsliga brister som finns i nuvarande regelverk, bland annat när det gäller möjligheten till domstols­prövning.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2020.


Dela sidan:
Skriv ut: