Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Fortsatte betala hyran sent trots inkassokrav – måste flytta

Fastighetsrätt
Publicerad: 2022-08-01 09:18
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Hovrätten konstaterar, i likhet med hyresnämnden, att det är ostridigt att en hyresgäst vid upprepade tillfällen varit sen med hyran och att detta skett även efter inkassokrav, rättelseanmodan och uppsägning.
Han har därmed åsidosatt sina hyresrättsliga skyldigheter i sådan grad att avtalet inte kan förlängas.

En 62-årig man hyrde sedan den 16 april 2002 en lägenhet om två rum och kokvrå i södra Stockholm. Tvisten hänsköts till Hyres- och arrendenämnden i Stockholm efter att bostadsbolaget sagt upp hyresavtalet mellan parterna till upphörande den 31 januari 2021.

Hyresvärden yrkade att avtalet inte skulle förlängas efter nämnda dag och att mannen skulle åläggas att avflytta från lägenheten.

Som grund för upphörsyrkandet anförde hyresvärden att mannen, genom att vid upprepade tillfällen erlägga hyra för sent, hade åsidosatt sina förpliktelser som hyresgäst i så hög grad att avtalet inte skäligen kunde förlängas. Under perioden maj 2020-maj 2021 hade han nio kvalificerade betalningsförsummelser. Vid dessa tillfällen hade hyresvärden erhållit full betalning upp till 147 dagar för sent.  62-åringen bestred hyresvärdens yrkanden. 

Insjuknade i covid

Mannen anförde att hyresvärdens påstående om att han vid nio tillfällen betalade hyran för sent inte stämde. Han insjuknade i covid-19 sommaren 2020 och var sjuk i fyra månader. Under den perioden fick han ingen ersättning från Försäkringskassan och kom därför efter med tre hyresbetalningar. De andra hyrorna som hyresvärden påstod att han betalade för sent hade han försökt att betala men hyresvärden hade problem med OCR-nummer på hyresavierna. För att undgå problem med betalningarna framöver betalade han in sex månadshyror i förväg.

Av utredningen framgick att 62-åringen, i den omfattningen som hyresvärden angav, betalade hyran för sent och att det sammantaget var fråga om betydande förseningar. Av utredningen framgick vidare att mannen fortsatte att betala hyran för sent, trots att inkassokrav skickades till honom och att han anmodades att vidta rättelse. 

Vid sådana förhållanden bedömde hyresnämnden att mannen hade åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att hans avtalet inte skäligen kunde förlängas. Hyresvärdens yrkanden bifölls därför.

Varit sen även efter inkassokrav

62-åringen överklagade till Svea hovrätt och yrkade att hovrätten skulle avslå hyresvärdens talan i hyresnämnden. Han tillade att hyresvärden inte avräknade de betalningar han hade gjort på ett korrekt sätt. 

Hovrätten poängterar att det är ostridigt vid vilka datum och med vilka belopp som hyresgästen har betalat hyra till hyresvärden. Parterna är däremot oense om vilka hyresbetalningar som ska avräknas mot respektive förfallna hyror. 

Även med utgångspunkt i hur hyresgästen menar att betalningarna ska avräknas mot hyrorna kan hovrätten konstatera att han vid upprepade tillfällen har varit sen med hyran och att detta har skett även efter inkassokrav, rättelseanmodan och uppsägning. Vid dessa förhållanden instämmer hovrätten i hyresnämndens bedömning att hyresavtalet skäligen inte bör förlängas. Att några ytterligare hyresförseningar inte förekommit från och med juni 2021 föranleder ingen annan bedömning. Överklagandet ska därför avslås. (Blendow Lexnova)

Blendow Lexnova
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: