Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Förlorar hyresrätt efter lång USA-vistelse – sonen bodde i bostaden

Fastighetsrätt
Publicerad: 2022-08-03 07:43
Foto: Håkon Mosvold Larsen /TT

Hyresrättsligt är det fråga om andrahandsuthyrning när barn bor kvar efter föräldrarna flyttat, något som kräver samtycke eller tillstånd.
I detta fall har den olovliga upplåtelsen till mannens son pågått drygt ett och ett halvt år, vilket är för länge för att förlängning ändå ska kunna medges.

Värden har sagt upp hyresavtalet för en lägenhet i Bagarmossen, som en man hyrt sedan oktober 2010. Hos hyresnämnden har värden begärt att avtalet ska förklaras ha upphört den 31 augusti 2020 och att mannen ska åläggas att flytta. I första hand åberopas att mannen hyrt ut lägenheten i andra hand utan tillstånd, och i andra hand att han inte har sitt permanenta boende där. Som sakligt skäl åberopas att lägenheten ska hyras ut till bostadssökande från Bostad Stockholm.

Enligt värden är det mannens son som bor i lägenheten, medan han själv befinner sig i USA – troligen tillsammans med sin hustru. De båda är folkbokförda i lägenheten, men har ingen taxerad inkomst i Sverige. Mannen har uppgett att hela familjen sällan är i lägenheten samtidigt, eftersom han och hustrun är konstnärer och åtar sig internationella uppdrag och därför reser mycket.

Folkbokförd i USA

Värden hänvisar till uppgifter från Skatteverket, om att mannen inte bott i Sverige sedan 2013 och att han är folkbokförd i USA sedan oktober 2021. Mot detta hävdar mannen att han numera har återvänt till Sverige, vilket han också anmält till Skatteverket – även om det tar tre månader för ärendet att behandlas. Att han och hustrun har låga inkomster beror på att de är just konstnärer. Lägenheten är hans, och han bor där tillsammans med sonen – han har alltså inte hyrt ut den i andra hand. Hustrun är amerikansk medborgare, men för att han själv skulle bli det krävdes en lång vistelse i USA.

Under coronapandemin drabbades han dessutom av lungemboli, vilket gjorde att han inte kunde ta sig till Sverige på lång tid. Han har dock sin huvudsakliga bostad i Stockholm. Trots sin låga inkomst är det han som betalat hyran – bland annat med tillgångar han erhöll vid skilsmässan från sin första fru.

Olovlig uthyrning

Hyresnämnden biföll dock värdens upphörsyrkande. Nämnden tog fasta på att mannen reste till USA i februari 2020 och att han stannade kvar där under lång tid, samt att Skatteverket i oktober 2021 beslutat att han inte längre ska vara folkbokförd i Sverige. Under tiden, drygt ett och ett halvt år, har mannens son bott i lägenheten. 

Att barn bor kvar i en bostad efter att föräldrarna flyttat ut, betraktas i hyresrättslig mening som en andrahandsuthyrning som kräver hyresvärdens medgivande eller hyresnämndens tillstånd. Det saknar betydelse om barnet har erlagt hyra för nyttjandet. Av tidigare praxis framgår att en upplåtelse som pågår omkring sex månader är så allvarlig att hyresavtalet ska upphöra om inte särskilt ömmande omständigheter talar emot det. 

Nämnden ansåg att i det fallet ett barn bor kvar, så kan det beaktas som ett skäl för att hyresavtalet ska förlängas även om uthyrningen pågått under över ett halvår. Här är det dock fråga om så lång tid att det inte särskilt kan beaktas – och uthyrningen har därmed varit olovlig och så allvarlig att hyresavtalet inte skäligen ska förlängas.

Pekade på inställda flyg och covid-19

Mannen överklagade till Svea hovrätt, och tillägger här att han aldrig flyttat från lägenheten utan alltid haft den som permanentbostad. Han kom till USA i februari 2020 och blev sjuk i augusti samma år. Han fick inte bara flygförbud under sex månader, han var även extra utsatt under corona – då dessutom flyg ställdes in. Detta fördröjde återresan till Sverige ytterligare. Sonen har bott hos honom under uppväxten, och vistats ensam i lägenheten när han själv är bortrest – det alltså inte fråga om uthyrning, utan inneboende.

Hovrätten delar dock nämndens bedömning att det varit fråga om en andrahandsuthyrning under cirka ett och ett halvt års tid. Det har inte framförts att mannen försökt, eller varit förhindrad, att söka värdens samtycke eller nämndens tillstånd till andrahandsupplåtelsen – och med hänsyn till detta anser hovrätten att hyresavtalet inte skäligen bör förlängas. Överklagandet avslås därför, och mannen är därmed skyldig att flytta efter det tre månaders uppskov som värden medgett. (Blendow Lexnova)

Johanna Haddäng
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: