Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Förlorar bostadsrätten efter kränkningar och hot

Fastighetsrätt
Publicerad: 2019-06-10 13:44
Foto Fredrik Sandberg / TT

Den 78-årige bostadsrättsinnehavaren uttryckte sig i ett brev anklagande mot bostadsrättsföreningens förvaltningschef och förolämpade två anställda i föreningen. Att han dessutom uppträtt aggressivt mot en städerska och hotfullt mot en granne gör att hans nyttjanderätt ska förverkas.

Den 78-årige mannen äger tillsammans med sin fru hälften av den aktuella bostadsrätten i en bostadsrättsförening i Masthugget i Göteborg. 78-åringen har under 2017 skickat brev till bostadsrättsföreningens styrelse samt till en annan bostadsrättsinnehavare. Föreningen har av den anledningen och på grund av ytterligare händelser anmodat paret att vidta rättelse utan dröjsmål eftersom man ansett att de åsidosatt sina skyldigheter enligt 7 kap. 9 § bostadsrättslagen. Paret delgavs uppsägning av bostadsrätten den 10 januari 2018.

”Åsidosatt sundhet”

Frågan som domstolarna nu tagit ställning till är om paret åsidosatt sundhet, ordning och gott skick i sådan omfattning att nyttjanderätten till bostadsrätten ska anses förverkad.

Enligt föreningen har 78-åringen skickat brev till styrelsen där olika personer utpekas som brottsliga och beskrivs på ett förolämpande sätt, bland annat har ordföranden anklagats för att medvetet ha använt bostadsrättsföreningens pengar på ett felaktigt och brottsligt sätt. 78-åringen ska vidare under 2016 och 2017 ha uppträtt otrevligt och utdelat ett slag mot föreningens områdesansvarig, uppträtt hotfullt och otrevligt mot en person som städar i trapphuset samt tagit oönskad kontakt med en annan bostadsrättsinnehavare, genom att skicka brev och söka upp henne.

Upplevdes som hotfulla

En grannkvinna som bor med sitt barn i huset har upplevt 78-åringens ageranden, som exempelvis bevakandet av henne och hennes dotter, som tidvis hotfulla. Brev som han skrivit till henne har hon uppfattat som anklagande, nedsättande och förolämpande. Hon upplever därför en otrygghet i sitt boende, inte minst för sin dotters skull.

Foto: Micke Larsson / TT /

När det gäller 78-åringens brev till föreningen ansåg tingsrätten att det är fullt förståeligt att det för mottagaren kan vara obehagligt att behöva ta del av sådana anklagelser som förekommer i brevet. Men att skicka ett brev till styrelsen för en bostadsrättsförening kan, menade rätten, ”inte annat än i rena undantagsfall anses utgöra en sådan överträdelse av 7 kap. 9 § bostadsrättslagen som kan motivera en uppsägning”. 78-åringen hade dessutom med anledning av störningarna mot grannkvinnan mottagit rättelseanmaning i september 2017 och därefter bara skickat ytterligare två brev till henne i oktober 2017, men har därefter inte tagit någon förnyad kontakt med henne eller hennes dotter. Det hade därmed förekommit en sådan rättelse över tid att det inte utgör tillräckligt skäl för att parets nyttjanderätt till lägenheten skulle förverkas.

Går utöver vad som bör tålas

Hovrätten för Västra Sverige kommer till en annan slutsats. Domstolen anser att brevet till föreningen har ett sådant innehåll som går utöver vad som skäligen bör tålas. Till skillnad från tingsrätten anser hovrätten dessutom att föreningen har styrkt påståendet om att 78-åringen uppträtt otrevligt och utdelat ett slag mot den områdesansvarige. Hovrätten delar också tingsrättens slutsats att föreningen har styrkt att 78-åringen har tagit oönskad kontakt med sin granne genom att skicka brev och söka upp henne. I motsats till tingsrätten anser hovrätten att de brev som 78-åringen skickade till grannen i oktober 2017 med anklagelser och kränkande innehåll innebär att paret har underlåtit att efter tillsägelse vidta rättelse.

Nyttjanderätten till lägenheten är därför förverkad. Föreningens yrkande om avflyttning från lägenheten ska alltså bifallas.


Mitt DJ Premium
Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.

Dela sidan:
Skriv ut:


Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se