Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Fastighetsägare får rätt om beviljat bygglov i HD

Fastighetsrätt
Publicerad: 2021-03-30 13:02
Genrebild: Foto Hasse Holmberg / TT

Högsta domstolen ger en fastighetsägare rätt om ett bygglov då huvudbyggnaden på fastigheten ansågs förenlig med detaljplanen.

En fastighetsägare ansökte om, och beviljades, bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus. Enligt planritningarna skulle det, med ”förhållandevis enkla byggnadsåtgärder”, gå att göra två separata och likvärdiga bostadslägenheter i huvudbyggnaden.
Fastigheten omfattas dock av en detaljplan av vilken det följer att fastigheten fick ha en huvudbyggnad och en komplementbyggnad, samt att huvudbyggnaden endast får innehålla en bostadslägenhet.

Efter att närboende överklagat det beviljade bygglovet upphävdes det av länsstyrelsen med hänvisning till att byggnadernas ”sammanlagda byggnadsarea” bedömdes överstiga den enligt detaljplanen tillåtna arean. Detta beslut överklagades i sin tur till mark- och miljödomstolen – som beslutade att återförvisa målet till länsstyrelsen för prövning av vissa andra av klagandenas invändningar mot bygglovet.

Vid den nya prövningen avslog länsstyrelsen överklagandena av bygglovet, men två personer valde att överklaga även detta beslut och efter att ha förlorat i såväl mark- och mijödomstolen som i mark- och miljööverdomstolen landade målet till slut i HD.

Bygglovet beviljades korrekt

Högsta domstolen konstaterar nu att huvudbyggnaden som det sökts bygglov för är förenlig med detaljplanen eftersom det framgår av av bygglovsritningarna att den endast innehåller en bostadslägenhet. Att det ”med förhållandevis enkla byggnadsåtgärder” i framtiden skulle gå att inrätta ännu en bostad i byggnaden, påverkar, enligt HD, inte bedömningen av om bygglov ska beviljas.

HD konstaterar också att trafiksituationen inte kommer att påverkas i sådan utsträckning att det utgör hinder mot att bevilja bygglovet samt att det inte heller framkommit övriga skäl att göra någon annan bedömning.

Det beviljade bygglovet ska alltså stå fast.


Dela sidan:
Skriv ut: