Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

56-åring måste lämna studentbostad – tagit för få poäng

Fastighetsrätt
Publicerad: 2022-07-25 10:18
Foto: Tor Johnsson/SvD/SCANPIX

Hovrätten gör samma bedömning som hyresnämnden och konstaterar att det framgår av ett hyresavtal att en förutsättning för uthyrningen av en studentlägenhet är att hyresgästen kan redovisa ett studieresultat om minst 15 högskolepoäng per termin.
Mot bakgrund av att en hyresgäst inte tagit några högskolepoäng de senaste två och ett halvt åren, får han inte förlänga sitt hyreskontrakt.

Det handlar om en 56-årig man som sedan den 1 juli 2015 hyrde en bostadslägenhet om två rum och kök i Kista. Tvisten hänsköts till Hyres- och arrendenämnden i Stockholm efter att bostadsbolaget sagt upp hyresavtalet mellan parterna till upphörande den 29 februari 2020.

Hyresvärden yrkade att nämnden skulle fastställa att avtalet upphörde att gälla nämnda dag och att mannen skulle åläggas att avflytta från lägenheten. 

Uppfyllde inte kraven

Som grund för upphörsyrkandet anfördes att mannen inte uppfyllde kraven som hyresvärden uppställde för uthyrningen. Prövningslägenheten var en studentbostad som tillfällig genomgångsbostad under förutsättning att hyresgästen bedrev aktiva högskolestudier med ett studieresultat om minst 15 högskolepoäng per termin. Mannen sökte studentlägenhet under våren 2015, då han var registrerad för studier vid Södertörns högskola och uppfyllde kraven. Han hade dock under de senaste fyra terminerna ett studieresultat om noll högskolepoäng. Då han inte hade inkommit med några studieresultat sades avtalet upp. 

56-åringen motsatte sig en uppsägning och behövde ha kvar lägenheten eftersom han fortfarande var studerande. Han fick ingen uppsägning och hade inte heller för ansökan. För närvarande studerade han och hade studieresultat samt kursintyg som kunde styrka detta. Han hade bland annat avklarat 69 högskolepoäng vid Södertörn och 52,5 högskolepoäng vid Röda Korsets högskola. Vidare hade han ansökt till nya kurser inför hösten 2021. 

Tagit tre högskolepoäng

Hyresnämnden konstaterade att det framgick av ingivna handlingar att 56-åringen hade tagit tre högskolepoäng under vårterminen 2020. I övrigt hade han inte tagit några högskolepoäng de senaste två och ett halvt åren. Vid detta förhållande fann nämnden inte skäl att ta ställning till hur många högskolepoäng hyresgästen hade tagit tidigare år. Mot denna bakgrund och mot bakgrund av att det inte stred mot god sed i hyresförhållanden eller annars var oskäligt mot mannen, bifölls hyresvärdens ansökan.

56-åringen överklagade till Svea hovrätt och yrkade att hovrätten skulle avslå hyresvärdens talan i hyresnämnden. 

Det som förekommit i hovrätten motiverade dock ingen annan bedömning än den som hyresnämnden har gjort. Överklagandet avslogs därför, men mannen fick uppskov med att flytta till den sista juli i år. (Blendow Lexnova)

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
studentbostad
Blendow Lexnova
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: