Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Fastighetsmäklare varnas efter felaktiga lägenhetsbeskrivningar

Nyheter
Publicerad: 2020-07-17 14:04
Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT

Både förvaltningsrätten och kammarrätten anser att en fastighetsmäklare brutit mot centrala skyldigheter enligt fastighetsmäklarlagen. Fastighetsmäklarinspektionens varning ska därför stå fast.

Både förvaltningsrätten och kammarrätten anser att den varning som Fastighetsmäklarinspektionen meddelat en mäklare ska stå fast då han bland annat hade uppgett att en lägenhet låg högst upp i huset trots att vindarna var exploaterade. Genom sitt agerande bröt han mot centrala skyldigheter enligt fastighetsmäklarlagen.

Utdelad varning

En mäklare fick en varning av Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, på grund av sitt agerande vid två tillfällen. Det ena tillfället rörde förmedling av en lägenhet, där mäklaren i både objektsbeskrivningen och marknadsföringsprospektet felaktigt angett att den låg högst upp i huset. Vinden ovanför hade nämligen exploaterats, vilket mäklaren borde ha kontrollerat.

Vid det andra tillfället hade mäklaren överlämnat skriftlig information om köparens undersökningsplikt först i samband med undertecknandet av överlåtelseavtalet, trots att det ska ske i god tid i förväg.

Överklagades till förvaltningsrätten

Mäklaren överklagade beslutet från FMI till Förvaltningsrätten i Karlstad, som konstaterar att mäklaren genom den felaktiga uppgiften om att lägenheten låg högst upp, inte gett en rättvisande vild av objektet, och marknadsföringen var därför missledande. 

Rätten ansåg även att han bröt mot god fastighetsmäklarsed genom att låta köparen ta del av information så sent om han gjort. Eftersom överträdelserna varken för sig eller tillsammans kunde anses som ringa fann domstolen inga skäl att meddela erinran istället för varning.

Kammarrätten

Kammarrätten i Göteborg gör nu samma bedömning. Rörande överlämnandet av skriftlig information om köparens undersökningsplikt framhåller domstolen att det inte var tillräckligt att mäklaren tidigare hänvisat köparen till sin webbplats för att läsa om undersökningsplikten. Köparen hade nämligen inte lämnat något samtycke till att ta del av informationen på det sättet och mäklaren kontrollerade inte heller att köparen verkligen tagit till av den.

Sammantaget anser kammarrätten att mäklaren handlat i strid mot sina skyldigheter enligt fastighetsmäklarlagen avseende såväl marknadsföring som information om köparens undersökningsplikt. Dessa skyldigheter är dessutom av central betydelse och han ska därför meddelas en varning. 

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
fastighetsmäklare-varning

Dela sidan:
Skriv ut:

Blendow Lexnova
red@dagensjuridik.se
Kommentarer
Håll dig till ämnet i artikeln du kommenterar och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och för berörda personer i artikeln. Inlägg som vi bedömer som olämpliga kommer tas bort.