Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Fastighetsbyrån stämmer Hemnet-utmanare för vilseledande reklam

Nyheter
Publicerad: 2020-10-15 09:04
Illustrationsbild Foto: Henrik Montgomery

Swedbank fastighetsbyrån stämmer Hemnet-utmanaren Habity för vilseledande och otillbörlig marknadsföring. 

Fastighetsmäklaren Swedbank Fastighetsbyrå yrkar vid vite om totalt 7 miljoner kronor att Habity ska förbjudas marknadsföra sina tjänster på det sätt som man gjort fram till nu.

Det rör sig om marknadsföring av mäklartjänster, överlåtelser och uthyrning av bostäder och tomter.

Gör nedslag i 39 påstående

Fastighetsbyrån radar upp 39 påståenden som man yrkar att Habity ska förbjudas att använda i sin marknadsföring. Bland påståendena finns ”Störst utbud på bostäder”, ”listar 3,6 miljoner hem” och ”sök bland alla bostäder, mäklarannonser och bostäder utanför marknaden”. Enligt Fastighetsbyrån är påståendena felaktiga och vilseledande.

Fastighetsbyrån pekar även på ett påstående som Habity använder sig av på sin hemsida: ”Sekretess och hantering av personuppgifter är oerhört viktiga frågor för oss”. Fastighetsbyrån menar dock att Habity inte bryr det minsta om laglig hantering av personuppgifter. 

Personuppgifter

”Habity laddar utan erforderliga medgivanden regelbundet och systematiskt ned alla de personuppgifter som finns i mäklarföretagens databaser och på deras websidor till Habitys egna databaser för att därefter sprida och använda dessa uppgifter i Habitys marknadsföring via sin applikation, hemsida, sida på Facebook och andra kanaler. Att Habity gör gällande att det enligt Habity inte går att ta bort sin bostad från Habity visar tydligt att Habity inte på något sätt bryr sig om fastighetsägarens eller bostadsrättsinnehavarens personuppgifter och integritet”, skriver Fastighetsbyrån.

Intrång och snyltande

Habity påstår även på sin hemsida att ”Habity har idag det största utbudet av bostäder och du kan söka bland över 3,7 miljoner svenska hem samt en hel del bostäder utomlands”. Enligt Fastighetsbyrån är påståendet ”mycket långtgående och reservationslöst” och ”förmedlar intrycket att bolaget skulle ha störst utbud på bostäder i Sverige”. 

Fastighetsbyråns ombud Stefan Brandt från Lindskog Malmström Advokatbyrå skriver att ”Det är ju en alldeles enastående fantastisk utveckling för ett bolag som bara funnits tre år på marknaden. På denna korta tid skulle bolaget ha blivit inte bara Sveriges största aktör på marknaden utan större än alla andra aktörer och mäklarkedjor tillsammans och alla Sveriges fastighetsägare/bostadsinnehavare är med i eller utnyttjar tjänsten Habity. Redan här torde det vara uppenbart att det är något som inte stämmer. Det är tyvärr inte bara så att påståendena är felaktiga utan att verksamheten till stora delar är otillåten. Habitys verksamhet bygger bl.a. på otillåten användning av personuppgifter, allehanda intrång och snyltande”. 

Saknar medgivande från privatpersoner

Advokat Stefan Brandt menar att Habity saknar alla erforderliga tillstånd och medgivande från de flesta av de privatpersoner vars fastigheter Habity marknadsför och försöker förmedla eller vars personuppgifter som Habity behandlar. Dessutom används mäklarkedjornas texter och bilder kontinuerligt och systematiskt.

Fastighetsbyrån yrkar även att Habity ska förbjudas att, utan erforderligt medgivande ladda ned och/eller använda personuppgifter, bilder och texter rörande bostäder och tomter som förekommer på Fastighetsbyråns webbplatser och databaser under domänen https://www.fastighetsbyran.com/ på sätt som skett eller på väsentligen liknande sätt. 

”Habitys hantering av personuppgifterna utgör behandling enligt GDPR och Habity saknar laglig grund för denna behandling enligt GDPR”, skriver Fastighetsbyråns ombud advokat Stefan Brandt från Lindskog Malmström Advokatbyrå.

Fastighetsbyråns texter och bilder

Fastighetsbyrån yrkar även om ett förbud att Habity ska utan erforderligt medgivande ladda ned och/eller använda namn och bild på Fastighetsbyråns mäklare samt förbjuda Habity att använda varumärket Fastighetsbyrån i sin marknadsföring.

Enligt ombudet skyddas de texter och bilder som finns på Fastighetsbyråns webbplatser och databaser av upphovsrättslagen. Agerandet att använda och ladda ned Fastighetsbyråns bilder och texter till sin egen databas och därefter sprida dessa i sin marknadsföring strider mot lagen om namn och bild i reklam och medför att Habitys marknadsföring strider mot lagstridighetsprincipen och god marknadsföringssed ”samt påverkar sannolikt mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut”. 

Att Habity använder sig av Fastighetbyråns varumärke i marknadsföringen strider även mot varumärkeslagen och medför att Habitys marknadsföring strider mot lagstridighetsprincipen och god marknadsföringssed, skriver ombudet vidare.

Enligt Fastighetsbyrån och dess ombud utgör Habitys agerande alltså bland annat brott mot dataskyddsförordningen, upphovsrättslagen och databasdirektivet, brott mot lagen om namn och bild i reklam. Användning av mäklarkedjornas varumärken utgör varumärkesintrång. 

Yrkar om högt vite

Fastighetsbyrån anser att det finns skäl att förbjuda marknadsföringen vid ett högt vite och hänvisar till att det varit fråga om ett mycket omfattande, systematiskt och kontinuerligt otillåtet insamlande, användande och spridande av personuppgifter, texter, bilder, namn och bilder på mäklare och otillåten varumärkesanvändning. 

Fastighetsbyrån skriver att Habity borde ha varit medveten om att åtgärderna är otillåtna eller borde i vart fall vidtagit en enda åtgärd för att säkerställa att de var tillåtna.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
fastighetsbyrån-PMT

Dela sidan:
Skriv ut: