Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Fascistsymbolerna i polisens märke skämmer Sveriges riksvapen – byt ut emblemet!”

Debatt
Publicerad: 2014-04-30 07:58

DEBATT – av Lennart Aspegren, f d ordinarie domare i FN:s Rwandatribunal och juris hedersdoktor vid Stockholms universitet

 

Just nu pågår det som bekant en genomgripande omorganisering av hela vårt svenska polisväsen. Arbetet, som leds av kammarrättspresidenten Thomas Rolén, erbjuder också ett gyllene tillfälle att med statsheraldikerns hjälp skapa ett nytt polisemblem. Ännu finns det tid.

Frågor om symboler  och bilder och varumärken är erkänt betydelsefulla. Och få myndigheter har ju lika giltig anledning som Polisen att i olika sammanhang visa upp sin symbol för allmänheten.

I upplysningssyfte används den därför på uniformer, fordon, lokaler. Det sker i så stor utsträckning, att polissymbolen nästan blir en del av vår offentliga omgivning.

Men den föga positiva utformning som den på sin tid har getts leder i dag för många av oss lätt till alldeles fel associationer.

I den nuvarande symbolen har man – bakom lilla riksvapnet med dess välkända tre kronor – låtit ett par spöknippen (fasces) med bilor sticka fram sina huvuden. På det viset skämmer de hela emblemet.

Detta ska ha motiverats med att spöknippet i det gamla Romarriket lär ha stått för samhällets kraftsamling eller för statens bestraffningsrätt eller för lag och ordning i allmänhet. Men den symboliken måste anses vara rejält överspelad i och med att Mussolini och hans hejdukar på sin tid lade beslag på spöknippena och till och med lät fasces bilda grunden för namnet på deras rörelse, den italienska fascismen.

Även bilden av bilan, en gång också den svenske skarprättarens vapen, leder tanken i en minst sagt ovärdig riktning.

En närliggande jämförelse: I ett modernt västerländsk samhälle, som bygger på mänskliga rättigheter, vore det förstås totalt ogörligt för en myndighet eller organisation att begagna sig av hakkors (svastikor) som den symbol för sol och lycka som de en gång i tiden lär ha utgjort.

Men på samma sätt kan också fasces och bilor numera uppfattas som anstötliga beteckningar för vår demokratiska ordningsmakt.

Fram för ett bättre och mer inspirerande polisemblem!

Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut: