Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Fängelse och skadestånd efter mutbrottskandal i region Skåne

Nyheter
Publicerad: 2021-05-28 11:14

Två tidigare anställda vid Region Skåne och en privatläkare döms till fängelse för mutbrott i samband med offentlig upphandling av ett vårdverktyg för primärvården i Region Skåne och Västa Götalandsregionen.

I mitten av mars åtalades fyra personer för mutbrott för oegentligheter i samband med en it-upphandling i Region Skåne. En person åtalades för grovt givande av muta och tre personer anställda av Region Skåne för grovt tagande av muta. I dag kom domen.

Den aktuella upphandlingen rör Region Skånes upphandling av Vårdexpressen. Upphandlingsvärdet ligger i storleksordningen cirka 1 miljard kronor.

Läkaren döms till fängelse tre år. Den ene tjänstemannen döms för både mutbrott och trolöshet mot huvudman medan den andre enbart döms för trolöshet mot huvudman. En fjärde person frias. Påföljden för dem bestäms till fängelse två år och tre månader respektive två år.

Grova brott

Samtliga brott bedöms vara grova eftersom de varit av särskilt farlig art genom att de medfört risk för patientsäkerheten, påverkat förtroendet för offentlig verksamhet samt inneburit betydande ekonomisk skada.

De dömda ska tillsammans betala skadestånd till Region Skåne med 20 miljoner kronor och till Västra Götalandsregionen med nästan 8 miljoner kronor.

Enligt åklagaren ska de två tidigare tjänstemän vid Region Skåne och en före detta regionanställd ha erbjudits anställning eller konsultuppdrag och ha fått löften om delägarskap och aktier i företaget Vårdinnovation. Bolaget ligger bakom IT-systemet Vårdexpressen, som gick i konkurs tidigare i år.

Löftena hände någon gång mellan den 1 december 2017 och den 1 september 2020 i Skåne län.

Tillgång till sekretessbelagd information

Enligt åklagaren ska Vårdinnovations före detta vd i sin tur ha fått tillgång till avgörande och sekretessbelagd information både före, under och efter upphandlingen från de regiontjänstemännen.

Två av tjänstemännen åtalades därmed för grov trolöshet mot huvudman då de missbrukat sina förtroendeställningar genom att de gett Vårdinnovation Sveriges:s företrädare muntligen och skriftligen sekretessbelagd information. 

De ska även ha före och under hösten 2019 påverkat eller försökt att påverka andra företrädare i Region Skåne och Västra Götalandsregionen att fatta beslut om ett breddinförande av ett IT-baserat processtöd till en kostnad om minst cirka 320 miljoner kronor respektive cirka 499 miljoner kronor.

Bevisningen

Åklagarens bevisning består till stor del av chattmeddelanden och mejl mellan de misstänkta. De täta kontakterna ska ha lett till att Vårdinnovation vann upphandlingen, trots att deras anbud var mycket högre än konkurrenternas.

Västra Götalandsregionen yrkade skadestånd solidariskt av tre av de åtalade med 9,5 miljoner kronor. Vilket är den skada som uppkommit för nedlagda kostnader till Vårdinnovation. Region Skåne har i sin tur begärt cirka 23,5 miljoner kronor.

Malmö tingsrätt skriver i domen att ”det är utrett att brottsligheten i samband med upphandlingen ledde till skada för Region Skåne och VGR. Den uppkom oavsett om Vårdinnovation skulle ha vunnit upphandlingen om den hade gått rätt till eftersom Region Skåne och VGR inte hade kännedom om de brottsliga oegentligheter som faktiskt förekom förrän efter att de tecknat avtal med Vårdinnovation”. 

Åklagaren yrkade att den tidigare beslutade kvarstaden mot vd:n om 24,5 miljoner kronor ska bestå till dess verkställighet av förverkandet kan ske, dock längst två månader efter lagakraftvunnen dom. Malmö tingsrätt meddelade att kvarstaden ska bestå.

Tingsrätten uppger att man har tagit del av en omfattande bevisning. Det avgörande för utgången i målet har varit en mycket stor mängd meddelanden som läkaren och de två regionanställda har skickat till varandra. Det var en tät kommunikation som pågick under lång tid. Den innebar att hemlig information lämnades till läkaren fortlöpande i syfte att läkarens bolag skulle vinna upphandlingen. Det har framkommit bevis för att en av de regionanställda begärde och erbjöds förmåner av läkaren.

Samtliga misstänkta förnekar brott.

Mer inom kort.


Dela sidan:
Skriv ut: