Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Familjen Wallenberg bildar nytt maktbolag – Michael Treschow ordförande

Nyheter
Publicerad: 2021-05-04 09:02
Michael Treschow

Familjen Wallenberg har bildat ett nytt maktbolag som ska fungera som ”ägarens ägare”, enligt SvD.  Här ska strategiska framtidsbeslut fattas och nästa generations Wallenberg skolas in.

Familjen Wallenberg har under pandemiåret bildat ett nytt maktbolag i företagssfären, Wallenberg Investments AB. Bolaget registrerades den 22 december förra året, enligt SvD. 

Enligt hemsidan framgår det att Wallenberg Investments uppdrag omfattar de långsiktiga och strategiska besluten kring hur Wallenbergstiftelsernas kapital ska förvaltas samt hur ägarrollen ska drivas och utvecklas i innehaven. 

Ska förvalta stiftelsernas tillgångar

De största Wallenbergstiftelserna är Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond. 

”För att säkra att Stiftelsernas tillgångar förvaltas på ett professionellt sätt har Stiftelserna uppdragit åt det helägda bolaget Wallenberg Investments AB att förvalta dess tillgångar”, framgår det av hemsidan.

I huvudansvaret ligger att Stiftelsernas tillgångar över tid förvaltas och förmeras så att anslagen successivt kan öka.

”I ansvaret ligger också att arbeta med att säkerställa att rätt personer engageras till styrelserna och till de positioner som styr verksamheterna. Därtill omfattar ansvaret förvaltningen av kassan och de tillgångar som för stunden inte är investerade i långsiktiga innehav”, skriver bolaget. 

Största tillgångarna

Wallenbergstiftelsernas största tillgångar är det noterade delägda investmentbolaget Investor respektive det helägda ägarbolaget FAM.

Vidare framgår det att de enskilda besluten som tas inom Investor och FAM ansvarar respektive styrelse för, medan Wallenberg Investments fokuserar på mer övergripande frågor rörande Stiftelsernas tillgångar, inklusive dess sammansättning, samt formar den ägarsyn som Stiftelserna har på Investor och FAM.

Stiftelserna har vidare uppdragit åt det helägda bolaget Wallenberg Foundations att ansvara för administration och ekonomi för såväl Stiftelserna som Wallenberg Investments.

Styrelsen

I styrelsen för Wallenberg Investments sitter Michael Treschow, som är ordförande, Jacob Wallenberg, Marcus Wallenberg, Peter Wallenberg Jr, Claes Dahlbäck och Hans Wibom.

”Under 2021 pågår ett valberedningsarbete som syftar till att se över hur Wallenberg Investments AB:s styrelsesammansättning ska se ut för kommande år, inklusive beaktande av mångfald i styrelsen”, framgår det av hemsidan.


Dela sidan:
Skriv ut: