Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Expressens försök att stoppa domstolsförhandlingar avslås

Nyheter
Publicerad: 2021-09-29 12:48

Expressen ville stoppa målet om överträdelse av marknadsföringslagen men går bet i två domstolsinstanser. KO:s stämning mot kvällstidningen och dess annonsör Happy Green får därför fortsätta i Patent- och marknadsdomstolen.

För drygt ett år sedan stämde Konsumentombudsmannen Expressen och och dess annonsör Happy Green, som bland annat påstått att basilika kan användas istället för värktabletter. Expressen har försökt att få målet avvisat men har nu fått avslag från både Stockholms tingsrätt och Svea hovrätt.

Målet som rör överträdelser av marknadsföringslagen får därmed fortsätta i Stockholms tingsrätt.

Två artiklar med sju erbjudanden

Bakom stämningen finns två artiklar som publicerats på Expressen. Enligt KO har det funnits sju ”insprängda erbjudanden” i artiklarna ”från webbshopen Happy Green i samarbete med Hälsoliv” om att via en länk köpa de juicerna och kryddorna som dessförinnan lovordats av skribenten. 

Enligt KO innebär denna blandning av text och erbjudanden att ”Happy Greens namn har exponerats på ett sådant sätt att de har åberopat och utnyttjat budskapen i artiklarna för att marknadsföra sina egna varor, vilket har medfört att även texten är att betrakta som marknadsföring”. 

KO menar att de redaktionella kommersiella annonserna inte har annonsmarkerats tillräckligt tydligt, vilket riskerat att leda till att genomsnittskonsumenten förletts att tro att det varit en sedvanlig tidningsartikel istället för ett kommersiellt budskap från Happy Green. 

Inte styrkt egenskaperna i juicerna

Vidare menar KO att Happy Green eller Expressen inte heller har styrkt att juicerna och kryddorna varit registrerade som läkemedel eller haft de påstådda egenskaperna om att förebygga, lindra eller bota de sjukdomar som angetts.

KO har yrkat att Patent- och marknadsdomstolen vid vite ska förbjuda Happy Green och Expressen att marknadsföra dessa produkter på detta sätt eller liknande sätt utan att det annonsmarkeras ordentligt. 

Expressen: Artiklarna är redaktionella

Expressen yrkade att målet skulle avvisas och uppgav att de påtalade artiklarna är framtagna av Expressens redaktion för Hälsoliv, inom ramen för tidningens redaktionella verksamhet. Avsändare av uppgifterna i artiklarna är Expressen. Enligt Expressen har inte artiklarna införts på Happy Greens uppdrag eller för det bolagets räkning. 

”De har utformats av Expressen, utan påverkan eller inflytande av Happy Green, och har införts i läsarnas intresse – inte för att främja avsättningen av Happy Greens produkter”. 

Däremot i anslutning till artiklarna upplät Expressen annonsplats åt tidningens annonsörer, bland annat Happy Green. Dessa annonser reklammarkerades och placerades skilt från det redaktionella innehållet. 

”I efterhand har Expressen insett att artiklarna möjligen skulle ha behövt en tydligare redaktionell märkning, för att undvika att även de uppfattades som annonser. En brist i detta avseende innebär emellertid inte att Expressens redaktionella artiklar i någon mening utgör marknadsföring”, har Expressen uppgett. 

Expressen har vidare uppgett att eftersom artiklarna inte är av utpräglat kommersiell natur omfattas dessa av YGL och kan därför inte bli föremål för ingripande enligt MFL. Patent- och marknadsdomstolen saknar därmed behörighet och KO:s talan ska därför avvisas. 

Kan inte handläggas som YGL-mål

KO har vidhållit att uppgifterna i artiklarna är av utpräglat kommersiell natur samt att Patent- och marknadsdomstolen är behörig att pröva målet. 

Patent- och Marknadsdomstolen kom fram till att KO:s talan i detta mål är av sådant slag att den varken kan eller ska handläggas som ett yttrandefrihetsmål. Talan baseras i stället på påstådda överträdelser av marknads- föringslagen (MFL). 

I november 2020 beslutade därmed Patent- och marknadsdomstolen att KO:s talan mot Expressen inte ska avvisas. 

Överklagades

Målet överklagades av Expressen till Patent- och marknadsöverdomstolen i Svea hovrätt som nu valt att inte meddela prövningstillstånd. Patent- och marknadsdomstolens avgörande står därför fast. 

”Patent- och marknadsöverdomstolen har gått igenom målet och kommit fram till att det inte finns skäl att ge prövningstillstånd i detta fall”. 


Dela sidan:
Skriv ut: