Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Exponerade företaget för kreditrisk om 26 miljoner – varnas

Nyheter
Publicerad: 2021-02-18 09:08
Foto: Martina Holmberg /TT

Företaget exponerades för en total kreditrisk om cirka 26 miljoner kronor när en anställd köpte obligationer utan beslut om risklimit.
Swedsec utfärdar en varning till licenshavaren som erkänner sitt misstag.

Två obligationer som en anställd köpt från en kund saknade föregående beslut om så kallad risklimit, vilket exponerade företaget för en total kreditrisk om cirka 26 miljoner kronor. Även om det rört sig om en engångsföreteelse och licenshavaren vidtagit åtgärder i efterhand, kan han därför inte undgå en varning, anser Swedsecs disciplinnämnd.

Ett anslutet företaget anmälde en anställd tillika licenshavare till Swedsec för att ha köpt två obligationer utan kreditbeslut. Detta hade exponerat företaget för en kreditrisk. 

Köpte fem olika obligationer

I slutet av maj 2020 hade mannen, för företagets räkning, köpt fem olika obligationer från en kund. Affärerna bokades på licenshavarens konto – syftet var att underlätta kunddriva affärer. För tre av positionerna hade företaget beslutat, bekräftat och dokumenterat så kallade risklimiter. I enlighet med gällande regelverk bokades dessa av licenshavarens vid dagens slut på kontot för egenhandel. 

De två övriga positionerna saknade dock beslutade, bekräftade och dokumenterade risklimiter. Dessa positioner hade i stället legat kvar på kontot till nästföljande vecka, tills de såldes. 

Exponerade företaget för kreditrisk

Även om det funnits en kund som köpt innehaven kräver kontot för kunddispositioner en beslutad limit, framhöll företaget. Genom sin hantering av obligationerna hade licenshavaren därför exponerat företaget för en total kreditrisk om cirka 26 miljoner kronor utan något föregående kreditbeslut. 

Mannen delade sin arbetsgivares bedömning samt tog på sig ansvaret för det limitbrott som uppstått. 

Swedsecs disciplinnämnd konstaterar, i linje med företaget och licenshavaren själv, att köpet av de två aktuella obligationerna inneburit brott mot företagets regler om innehav utan beslutade limiter, vilket är allvarligt. 

Det är också grundläggande att inte gå utanför sin behörighet, påpekar nämnden. Att licenshavaren befunnit sig i en överordnad position inom företaget är försvårande. 

Engångsföreteelse

Emellertid rör det sig om en engångsföreteelse. Licenshavaren har dessutom inte försökt dölja det inträffade utan har tvärt om vidtagit en rad förebyggande åtgärder för att minska risken för framtida handel i strid med kreditregelverket. 

Licenshavaren ges slutligen en varning. (Blendow Lexnova)


Dela sidan:
Skriv ut:

Jonathan Schiess
red@dagensjuridik.se