Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Experterna: M&A-året 2022 kan bli bättre än rekordåret 2021

Nyheter
Publicerad: 2021-12-30 09:13
Johan Rosenberg, ansvarig för M&A på PwC Sverige, Christina Kokko, M&A Partner på Vinge och Head of Private Equity och Isabella Ramsey, Isabella Ramsey, Partner och Co-head of M&A på Mannheimer Swartling.

De absolut starkaste M&A-åren i Sverige har varit just under covidpandemin. Och Dagens Juridiks M&A-panel ser ingen avmattning i sikte. M&A-året 2022 kan till och med bli bättre än rekordåret 2021. Det menar Johan Rosenberg, ansvarig för M&A på PwC Sverige, Christina Kokko,M&A-partner på Vinge och Isabella Ramsey, Partner och Co-head of M&A på Mannheimer Swartling.

Ränteläget och PE-firmornas goda tillgång till kapital tillsammans med fortsatt positiva framtidsutsikter, omfattande strukturomvandlingar i flera branscher och investeringar i nya teknologier är starka drivkrafter på M&A-marknaden. Dagens Juridik har kontaktat tre M&A-experter som ger sin syn på M&A-året 2021 och på det kommande M&A-året 2022.

Johan Rosenberg, ansvarig för M&A på PwC Sverige

Hur var M&A-året 2021 och vad präglade året?
– Året präglades av mycket hög aktivitet när det gäller försäljningar av bolag, speciellt inom det mindre och mellanstora segmentet. För de större bolagen har börsen varit ett fortsatt attraktivt alternativ. Bakgrunden till den höga aktiviteten är att det finns mycket tillgängligt kapital, god tillgång till extern finansiering samt väldigt många olika typer av investerare som söker bolag att förvärva såsom riskkapitalbolag, family offices, nybildade förvärvsbolag samt de traditionella storbolagen. Utmaningen på marknaden var snarare bristen på bolag att sälja än utmaningen att hitta köpare. 

Hur tror du att M&A-året 2022 kommer att bli och varför?
– Vi ser ingen avmattning på marknaden och tittar vi på vår egen orderbok inför 2022 så ser den starkare ut än någonsin. Vår uppfattning är att det ser likadant ut hos de flesta rådgivare på marknaden. Vi ser inte heller några tendenser till bristande intresse hos köparna eller sjunkande värderingar. Om ingenting händer på marknaden kan 2022 till och med bli ett ännu bättre år än 2021 eftersom det finns osedvanligt mycket kapital tillgängligt som måste investeras samtidigt som säljarna har insett att värderingarna är på en historiskt hög nivå.

Vilka faktorer påverkar M&A-klimatet under det kommande året?
– Egentligen är det tre faktorer som styr marknaden just nu; god tillgång till kapital, låga räntor och fortsatt positiva framtidsutsikter. Vi ser inga direkta hot om det inte kommer en ”black Swan”, det vill säga något som ingen har kunnat förutse. Pandemins påverkan tar sig mer utryck i turbulens på finansiella marknaderna. M&A-marknaden har ofta mer långsiktigt perspektiv och påverkas inte i samma utsträckning.

Finns det några trender på marknaden nu? Typer av investerare, typer av affärer, heta och svala branscher osv.
– De ”heta” branscherna just nu är TMT-sektorn, med tyngdpunkt på SaaS-bolag, De kännetecknas av digitalisering, hög tillväxttakt samt återkommande intäkter, till exempel via licenser. Även nischade konsulter mot IT och IT-infrastruktur är av stort intresse. Motsatsen är fysisk detaljhandel som genererar ett relativt svagt intresse hos investerarna. Bolag som alltid går att sälja, oavsett marknadsläge, är tillverkande bolag med egna produkter.
– En trend på marknaden vi ser är att det startas bolag, där en grupp av investerare har gått in med kapital, med syfte att förvärva en portfölj av bolag för att sedan börsnotera hela gruppen. En annan trend som vi ser är att storlek börjar bli viktigare och viktigare för köparna eftersom de vill förvärva bolag som snabbat gör skillnad i deras egen portfölj eller verksamhet.

Hur ser det ut med företagsvärderingarna? 
– Vi har sett ökade värderingar på marknaden under en längre tid. Det hänger naturligtvis ihop med låga räntor vilket har sänkt avkastningskravet men även på att det ofta är relativt hård konkurrens om bolagen att förvärva. Så länge räntorna förblir låga så ser vi därför ingen förändring avseende värderingarna. 

Christina Kokko, M&A Partner på Vinge och Head of Private Equity

Hur var M&A-året 2021 och vad präglade året?
– Det har varit det mest transaktionsintensiva året någonsin för Vinge. Trots att 2019 och 2020 var rekordår är vi 2021 50 procent upp i antal M&A-transaktioner, och har nyanställt runt 40 jurister under året för att kunna möta efterfrågan. Det har varit the perfect storm med otroligt stark privat M&A-aktivitet, många publika bud och många IPOs.

Hur tror du att M&A-året 2022 kommer att bli och varför?
– Vi tror att 2022 kan bli ungefär lika starkt. Det är svårt att sia om senare delen av året men just nu ser vi inte att omvärldsfaktorerna har förändrats på sådant sätt att vi förväntar oss någon avmattning. Räntorna är låga och PE-fonderna har enormt mycket kapital som ska investeras. Nya varianter av coronaviruset verkar ge påverkan tillfälligt och inom vissa branscher, men de absolut starkaste M&A-åren i Sverige har varit just under covidpandemin. Vi har redan väldigt många säljmandat för våren 2022, mestadels så kallade dual tracks där både aptiten på den privata marknaden och börsen ska testas för att få ut högsta pris. 

Vilka faktorer påverkar M&A-klimatet under det kommande året?
– Som nämnt ovan gör ränteläget och de stora summor som PE-firmorna har i så kallat committed capital från sina investerare att det kommer finnas starka drivkrafter för att göra affärer och innovativt skapa nya affärer. Detta till exempel genom buy and build där ett antal mindre bolag inom en specifik bransch förvärvas och konsolideras. Efter att processer har utvecklats och förbättrats, till exempel synergier i inköp, försäljning, IT och så vidare kan den konsoliderade koncernen säljas med en betydligt högre multipel än vad vart och ett av de individuella mindre bolagen hade kunnat säljas för. Vi ser väldigt mycket av den här typen av värdebyggande. 

Finns det några trender på marknaden nu? Typer av investerare, typer av affärer, heta och svala branscher osv.
– PE-firmorna gör mycket affärer. Dels är det naturligt att de som finansiella investerare ser till att göra exits i alla bolag de kan då marknaden är urstark och priserna höga. Dels har de mycket kapital att sätta i arbete, så många och stora nya investeringar görs. 
– Vi ser nu oftare att PE-firmorna gör delexits, det vill säga säljer ned i sina innehav inför en ganska närliggande exit utan att förlora majoriteten. Detta skapar förstås ytterligare ett lager av transaktioner.
– De flesta branscher förutom de som drabbats hårt av pandemin, såsom resebranschen, hotell, och restaurang, känns heta.

Hur ser det ut med företagsvärderingarna? 
– Det är höga värderingar och vi har de senaste månaderna sett att köparna inte alltid riktig lever upp till säljarnas förväntningar på pris. Då avvaktar man i många fall hellre. 

Isabella Ramsey, Partner och Co-head of M&A på Mannheimer Swartling.

Hur var M&A-året 2021 och vad präglade året?
– 2021 har varit ett helt enastående rekordår med aldrig tidigare skådad aktivitet ur ett M&A-perspektiv. Jag skulle vara förvånad om någon som ägnar sig åt M&A skulle ha en annan uppfattning. Redan efter tre kvartal hade aktiviteten i Sverige, både mätt i antal och värdet av transaktioner, vida överskridit tidigare års i sig höga helårssiffror och aktiviteten har varit fortsatt hög under det sista kvartalet. Så vitt avser värdet av transaktioner, är 2021 även ett rekordår för M&A globalt. Våra medarbetare har jobbat oerhört hårt hela året och gjort heroiska insatser under delvis besvärliga omständigheter, särskilt under första halvåret när vi fortfarande jobbade hemifrån i stor utsträckning, för att hjälpa våra klienter komma i mål med sina affärer. Både förändrade arbetsmönster på grund av distansarbete och färre fysiska möten och den höga arbetsbelastningen har bidragit till acceleration i utvecklingen av digitala lösningar, som förenklat vardagen och lett till ökad effektivitet i våra M&A-ärenden.   

Hur tror du att M&A-året 2022 kommer att bli och varför?
– Det känns något förmätet att sia om framtiden, när även de som är nationalekonomer signalerar att läget är svårbedömt. Att 2021 skulle bli ett så fenomenalt år, hade vi nog haft svårt att gissa den här tiden förra året. På basen av det kontinuerliga inflödet av M&A-ärenden, verkar vi dock gå stark in även i 2022 och vi ser framemot fortsatt hög aktivitet i alla fall under det första kvartalet. 

Vilka faktorer påverkar M&A-klimatet under det kommande året?
– Även om det finns tecken på överhettning i form av inflation och uppskruvade värderingar, drivs M&A-aktiviteten också av omfattande strukturomvandlingar i flera branscher och investeringar i nya teknologier, som det inte finns någon anledning att anta kommer att avta över tid. Så länge den optimism som präglat 2021 håller i sig, tillgången till billigt kapital består och ingen ny oförutsebarhet på global nivå infinner sig, finns också förutsättningarna kvar för fortsatt hög aktivitet generellt. 

Finns det några trender på marknaden nu? Typer av investerare, typer av affärer, heta och svala branscher osv.
– Vi ser hög aktivitet hos både industrialister och sponsorer av olika slag i ett brett spektrum av branscher. Att till exempel retail har svårigheter medan tech (inklusive fintech), health care, infra och renewables är hett kanske inte längre är en nyhet, men den trenden ser vi förstås också från vårt rådgivarhåll. Vi ser också att traditionella PE-aktörer i större utsträckning än tidigare går in i minoritetsinvesteringar och joint ventures. Carve-outs som ett led i förädlingen av flera branscher utgör också fortsatt en stor del av vår M&A-aktivitet. Det är omfattande och komplexa ärenden som kräver en hög grad av specialisering, effektiv projektledning och erfarenhet för att bli lyckosamma.  

Hur ser det ut med företagsvärderingarna? 
– Som sagt, det finns helt klart tecken på uppskruvade värderingar och värderingar i framtidsbranscher, som är svåra att förstå ur ett mera traditionellt kassaflödesvärderingsperspektiv, men jag lämnar det till andra experter att avgöra om vi bevittnar en bubbla eller en teknologisk revolution av sådan kaliber att vi bara sett början än!


Dela sidan:
Skriv ut: