Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Exklusivt i Dagens Juridik: Edip Samuelsson om uteslutningen och ”gangsteradvokater”

Nyheter
Publicerad: 2021-07-20 10:20
Edip Samuelsson. Foto: TT

Förra veckan uteslöts han ur Advokatsamfundet efter ett beslut Högsta domstolen.
Nu ger Edip Samuelsson, exklusivt i Dagens Juridik, sin syn på debatten om ”gangsteradvokater” och uteslutningsbeslutet.

Åklagare och politiker visar sin frustration i radio, TV och sociala medier. Brottsligheten har ökat de senaste åren och de letar frenetiskt efter nya syndabockar. I stället för att förbättra utredningsmetoderna går de till våldsamma angrepp mot försvarsadvokaterna. De har många gånger tagit ära och redbarhet av flera andra advokater, inklusive mig. Kampen drivs i högt tonläge och vapnet är personangrepp. Det hela är riktigt otrevligt. Det är dessutom kontraproduktivt när olika parter använder sin arbetstid till att smutskasta sina juridiska motparter. Arbetsklimatet blir lidande för alla inblandade.

Jag har varit offentlig försvarare i många år där jag arbetat för den svenska staten. Under mina uppdrag som offentlig försvarare har jag blivit tilldelad klienter som blivit delgivna brottsmisstanke. I Europakonventionen, som svenska staten och dess invånare är bundna till, stadgas det att alla har rätt till en rättvis rättegång som bland annat innefattar rätten till en försvarare. Detta är en mänsklig rättighet enligt EU.

I min roll som offentlig försvarare ska jag inte likställas med de klienter jag representerar eftersom jag aldrig har varit kriminell eller begått ett brott. Inte heller har jag någonsin tagit ett uppdrag som privat försvarare av kriminella gäng utan endast blivit tilldelade dessa av domstolarna. Med detta sagt, har jag aldrig fått betalt av kriminella gäng, utan endast av den svenska staten för att upprätthålla den svenska rättssäkerheten.

Det är klart att många jag försvarat har begått allvarliga brott. Det finns bakom dessa brott också ett stort antal offer som lidit stort. Dessa personer har jag stor respekt för och jag har ofta som målsägandebiträde fört deras talan.

När det gäller de som åtalats är det inte bara elände. De som gjort fel ska straffas, men det ska vara rättvisa straff. Det kan finnas förmildrande omständigheter och även ibland är det så att klienten är oskyldig. Det händer inte så ofta men när det händer är det oerhört viktigt att advokaten gör allt för att få den oskyldige frikänd. Jag medger att jag engagerar mig särskilt när jag anar att klienten är oskyldig.

De kriminella gäng som påtalas i media representeras av ett tiotal offentliga försvarare. Av dessa offentliga försvarare är jag den försvaren som statistiskt sett blivit vald minst gånger. Att försöka få bukt på kriminella gäng genom att gå till attack mot en offentlig försvarare är klandervärt. Vi offentliga försvarare representerar den svenska staten, rättssäkerheten och demokratin som vi alla förespråkar.

Under min karriär har jag under en längre period erbjudit människor i utsatta områden gratis advokathjälp för att underlätta deras vardag. Frågeställningarna som behandlas gällde oftast testamenten, försäkring och myndighetskontakter med mera. Detta ideella arbete var väldigt uppskattat av såväl myndigheter som vanliga medborgare. Det är en av stunderna som jag värdesätter mycket i min karriär.

När det gäller bedömningen i HD har jag gjort mitt bästa för att förklara de faktiska omständigheterna men också ange hur man kan se på de juridiska problemställningar som finns kring restriktionsbeslut för häktade personer. Tyvärr redogörs varken för detta, annat än mycket sparsamt, i HD:s beslut. För att på ett begripligt sätt ta del av mina synpunkter får man lov att ta del av inlagorna till HD från min sida.

HD:s beslut ger intrycket av att man i första hand velat avge ett besked i restriktionsfrågorna.

Agerandet som föranledde att jag blev utesluten ur advokatsamfundet är handlingar som vidtas ofta av advokater. Handlingar som att aktivt försöka hitta nytt försvar genom att bland annat hitta nya vittnen som vidimerar den misstänktes historia är en del av försvarsadvokatens arbete. Detta agerande är inget nytt under solen men nu med facit i hand borde jag ha agerat annorlunda
i de två specifika fallen.


Dela sidan:
Skriv ut:

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se