Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Ex-advokat vill få bevisfråga prövad när HD avgör uteslutningsärende

Nyheter
Publicerad: 2022-09-22 14:26
Ex-advokatens ombud Filip Rydin. Foto: Carl Johan Erikson

Vilka krav kan ställas på en advokat som inleder en relation med en klient – och vilka krav ska egentligen ställas på bevisvärderingen i uteslutningsärenden?
Det är två av frågorna som en utesluten advokats ombud ställer sig i ett färskt överklagande till Högsta domstolen.

I slutet av juni uteslöts advokaten då hon, bland annat, på ett flagrant sätt ansågs ha brustit i de krav på integritet och oberoende mot klienter som ställs på advokater. Hon ansågs ha hamnat i ett sådant beroendeförhållande till en klient att hon inte intagit ”den fria och oberoende ställning” gentemot denne som krävs. Enligt disciplinnämnden ansågs hennes advokatverksamhet ”kommit att allvarligt äventyra advokatens kärnvärden, särskilt vad avser upprätthållande av oberoende och integritet”.

Enligt disciplinnämnden fanns en risk att advokaten, genom sitt agerande, ”jämnat vägen för sin klients brottsliga verksamhet”. I vart fall hade hon främjat dennes intressen på ett otillbörligt sätt.

Inledde relation med gängledare

Bakgrunden var att hon hade haft en relation med en gängkriminell man som hon samtidigt agerat offentlig försvarare för. Utredningen som låg till grund för uteslutningen visade, enligt samfundet, bland annat att den gängkriminelle mannen nyttjat hennes bil, att hon kört honom till olika platser samt att han vistats på hotellrum och i en lägenhet som hon hade hyrt.

En knapp månad efter att samfundet fattat uteslutningsbeslutet inkom advokaten med ett överklagande till Högsta domstolen. Nu har hon, via sina ombud, utvecklat sitt överklagande i en färsk inlaga till HD.

Hur ska bevisvärderingen göras?

I överklagandet skriver hennes nya ombud, Filip Rydin och Carl Adam Ånberg, att Advokatsamfundet lagt advokaten omständigheter till last som inte kan anses styrkta och därför inte skulle ha fått ligga till grund för ett uteslutningsbeslut.

– Det framstår som att man har uteslutit vår klient utifrån vissa uppgifter som faktiskt inte är utredda i ärendet. Hon har lämnat en egen redogörelse och då är försvaret av uppfattningen, precis som i ett vanligt brottmål, att det åligger den part som påstår något klandervärt att bevisa motsatsen och vederlägga hennes uppgifter genom en gedigen utredning. 

– Hon nekar till flertalet av de påståenden som kommit från disciplinnämnden och då menar vi att bevisbördan åligger samfundet som måste motbevisa hennes påståenden, säger Filip Rydin till Dagens Juridik.

En av frågorna advokatens ombud ställer sig är alltså vilka krav som ställs på bevisvärderingen i uteslutningsärenden.

Inte förbjudet inleda relation

En annan fråga som advokaterna ställer sig i överklagandet är huruvida det finns något krav på att en advokat som inleder en relation med en klient måste kunna ”se runt hörnet” när det gäller relationens framtida utveckling.

– Hennes bedömning av lämpligheten att inleda ett förhållande med den här personen ska ske i samband med att förhållandet inleds. Vid den tidpunkten fanns det såväl rättsfall från HD som avgöranden från disciplinnämnden som säger att det inte är förbjudet, vilket hon också utgått från när hon inledde relationen. 

– Efter en tid blir hon sedan utsatt för vissa saker, en del så pass allvarliga att hon blir målsägande i en förundersökning. När det sker så avträder hon både de offentliga uppdragen och även relationen. Då uppstår frågan om det kan krävas att den som har följt samfundets regler vid tidpunkten för inledandet av relationen ska kunna ’se runt hörnet’ och utesluta att något sådant kan hända? Jag har svårt att förstå hur ett inledande av relationen ska slå tillbaka mot dig i ett disciplinärende om du följer samfundets regler vid inledandet av relationen, säger Filip Rydin. 

Högsta domstolen har nu gett Advokatsamfundet tre veckor på sig att inkomma med svar på advokatens överklagande.


Dela sidan:
Skriv ut: