Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Ex-advokat prutas kraftigt – begärde 121 000 får en dryg tiondel

Nyheter
Publicerad: 2023-02-23 13:59
Foto: DJ

En tidigare advokat prutas rejält av tingsrätten – som anser honom berättigad till ersättning för tio timmars arbete istället för de 67,25 som han påstår sig ha lagt ned.
I likhet med åklagaren anser tingsrätten att målet varit av enkel beskaffenhet och inte krävt den omfattande inläsning av materialet som advokaten yrkat ersättning för.

Det var i början av november förra året som den numera utträdde advokaten förordnades som offentlig försvarare i ett bedrägerimål med ett antal tilltalade. En dryg månad senare begärde han sitt entledigande och lämnade senare in en kostnadsräkning där han yrkade ersättning med 121 218 kronor, varav 96 975 kronor avsåg 67,25 timmars arbete.

Åklagaren yttrade sig över kostnadsräkningen och var kritisk till den begärda ersättningen. Enligt åklagarens mening var ärendet visserligen omfattande, men sakfrågorna av ”enkel beskaffenhet”. Enligt åklagaren saknade ärendet helt ”svåra juridiska eller ekonomiska frågeställningar/bedömningar”.

”I praktiken inte mer än en timme”

Åklagaren ställde sig också tveksam till om det varit nödvändigt för advokaten att lägga ned så mycket tid på inläsning som han gjort innan målet ens fått en preliminär tid för huvudförhandling. Detta särskilt då ex-advokaten skulle utträda ur samfundet vid årsskiftet.

Vid en sammantagen bedömning ansåg åklagaren att ”en normalt erfaren icke stämmande kammaråklagare hade behövt lägga absolut maximalt en halv arbetsdag på att förbereda målet (i praktiken dock inte mer än en timme), inbegripet inläsning av allt skriftligt material samt förbereda sakframställan, förhör och slutanförande inklusive straffvärdesbedömning och påföljdsförslag” – om ex-advokatens ärende hade stämts in separat.

Åklagaren var därför av uppfattningen att advokaten inte borde ersättas för mer än 10 timmars arbete.

Skarpt kritisk till åklagarens yttrande

Ex-advokaten var skarpt kritisk till åklagarens yttrande och anförde, i ett eget sådant, att han skulle missköta sitt försvararuppdrag om han inte läste förhören med de andra tilltalade. Han var också av ”den bestämda uppfattningen” att försvarare inte ska vänta med att läsa in sig på materialet och pekade på att domstolen ”mycket väl” hade kunnat sätta ut målet redan i slutet av november. När han började sin inläsning visste han heller inte att han skulle sluta arbeta som advokat.

Han hänvisade till sin kostnadsräkning och underströk att domstolen genom att studera denna lätt kunde följa hans arbete och de vidtagna åtgärderna – som samtliga varit helt nödvändiga.
Det är obilligt att jag inte ska tillerkännas det arbete som jag nedlagt under dessa omständigheter”, skrev han.

Tingsrätten delar åklagarens uppfattning

Nu står det klart att tingsrätten ”i allt väsentligt” delar åklagarens uppfattning och slår fast att advokaten ska ersättas för tio timmars arbete.

Tingsrätten pekar bland annat på att den försvarare som ersatte honom begärde ersättning för nio timmars arbete, vilket innebär 14 420 kronor plus 3 605 kronor mervärdesskatt.


Dela sidan:
Skriv ut: