Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Ex-advokat drev egen juridisk verksamhet – nu prickas hans chef

Nyheter
Publicerad: 2022-11-17 14:24
Foto: Fredrik Sandberg / TT /

En utesluten advokat har drivit egen verksamhet som biträdande jurist – samtidigt som han varit anställd av en advokatbyrå.
Nu prickas han chef för att ha tillåtit detta och på så sätt åsidosatt sina plikter som advokat.

I mitten av juli förra året uteslöts ex-advokaten ur Advokatsamfundets efter ett beslut av Högsta domstolen. Sedan den 1 januari i år är han anställd vid en advokatbyrå i Göteborg.

Den 19 januari stadfäste Göteborgs tingsrätt en förlikning där han agerade ombud. Enligt domstolens dokument angavs han som jur. kand. NN, Juristfirman NN. En knapp månad senare stod han fortfarande som styrelseledamot i samma juristfirma, som alltså bar hans efternamn.

Mot bakgrund av detta förelade Advokatsamfundet hans chef, vid den advokatbyrån där han är anställd, att yttra sig – särskilt om hur detta överensstämmer med Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed.

”Datatekniska problem”

I yttrande till samfundet har juristens chef uppgett att han ombildade sin advokatverksamhet tre dagar före den aktuella domen och att all verksamhet numera bedrivs i Advokatbyråns aktiebolag. Samtliga ärenden som juristen tidigare drivit i annan bolag ska alltså redovisas i byråns aktiebolag.

Enligt honom finns det domstolar som skickar svar till adresser som tidigare registreras. De ärendena har dock överförts och ingår således i advokatbyråns jävskontroller. Det innebär att samtliga pågående ärenden förts över till byråns ärendesystem och alla arvoden redovisas i byråns bokföring.

I yttrandet uppgav chefen också att man haft vissa ”datatekniska problem” med de nya mejladresserna, vilket betyder att vissa klienter kanske inte nåtts av informationen om att ärendet handläggs av en annan firma. Sedan ombildningen kommer inga biträdande jurister att hantera ärenden utanför advokatbyrån och samtliga intäkter som skickas någon annanstans ska också registreras där. Slutligen uppgav han att juristens aktiebolag numera bytt namn samt att verksamhetsområdet endast är att förvalta tillgångar – inte att sälja några juridiska tjänster.

”Veritabelt drev”

Chefen ombads senare att inkomma med ännu ett yttrande där han skulle besvara ett antal frågor från disciplinnämnden. En av dessa var hur han i praktiken utövar sitt principalansvar över juristen.

Han uppgav att juristen är på byrån samt att de biträdande juristernas arbetsuppgifter fördelas ut av honom. Vidare uppgav han att advokatbyrån tagit över ”all juridisk verksamhet” från juristens tidigare advokatbolag och från det bolag som chefen drivit i egen regi. Att den biträdande juristen inte funnits med på hemsidan var, enligt chefen, en konsekvens av att denna inte uppdaterats fortlöpande.

Som en avslutning påpekade han att det pågått ett ”veritabelt drev” mot hans biträdande jurist, vilket gett byrån dålig publicitet – trots att denne aldrig anklagats för något brott.

Prickas av samfundet

Advokatsamfundets disciplinnämnd slår nu fast att biträdande jurister är förbjudna att bedriva juridisk verksamhet för egen räkning – och att chefen i detta fall har tillåtit att så skett samtidigt som han har varit anställd av advokatbyrån.

Chefen anses därför ha åsidosatt sina plikter som advokat och tilldelas därför en erinran.


Dela sidan:
Skriv ut: