Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Europadomstolen: Arbetsgivare får läsa anställdas mejl – men måste informera om det i förväg”

Arbetsrätt
Publicerad: 2017-09-13 10:11

KRÖNIKA – av advokat Sten Bauer och jur. kand. Margarita Kozlov, Baker McKenzie

 

Arbetsgivare har rätt att övervaka de anställdas e-post, men måste på förhand informera de anställda om att det sker. Det konstaterade Europadomstolen för mänskliga rättigheter i en dom den 5 september. Domen är även relevant för arbetsgivare i Sverige.

Europadomstolen slog i fallet Bărbulescu v. Romania fast att en arbetstagare har rätt till skydd för privatliv på arbetsplatsen enligt artikel 8 i Europakonventionen. Rumänien hade brutit mot artikeln genom att inte ta hänsyn till omfattningen av övervakningen eller graden av intrång i arbetstagarens privatliv.

Enligt Europadomstolen hade arbetsgivaren inte rätt att övervaka sina anställdas meddelanden om de inte i förväg hade meddelat de anställda om att detta skulle ske – även om arbetsgivaren hade förbjudit användning av IT-utrusning för privat bruk.

Arbetstagarens integritet på arbetsplatsen ska således skyddas även i de fall då arbetsgivaren uttryckligen har förbjudit privat användning av datorer.

Frågan i målet väcktes för tio år sedan då den rumänska arbetstagaren hade avskedats sedan det visat sig att han hade surfat privat på arbetstid. Arbetsgivaren hade haft tillgång till mannens privata elektroniska kommunikation med sina familjemedlemmar.

Mannen hade förlorat i flera instanser i det rumänska rättsväsendet innan fallet prövades inför Europadomstolen.

Europadomstolen konstaterade att en arbetstagare har rätt till respekten för privatliv på arbetsplatsen. Om arbetsgivaren avser att övervaka e-post eller andra meddelanden så måste arbetsgivaren tydligt informera arbetstagaren om övervakningen i förväg.

I det rumänska fallet kände arbetstagaren till att det var förbjudet att använda IT-utrustning för privat bruk men han hade inte informerats om att arbetsgivaren skulle kontrollera e-posten.

I Sverige kan övervakning av arbetstagarens användning av IT-utrustning, internet och e-post vara tillåten men förutsätter att anställda blir korrekt informerade.

En avvägning ska ske mellan arbetsgivarens intresse att kontrollera och arbetstagarens intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten. Dessutom måste de grundläggande kraven i personuppgiftslagen beaktas.

Detta innebär att det måste finnas ett klart syfte med övervakningen av företagets IT-utrustning – exempelvis för att kontrollera att de interna IT-säkerhetsreglerna följs, eller av tekniska skäl. Ändamålet med kontrollerna och hur kontrollerna går till bör klart framgå av riktlinjer och information.

Normalt sett har arbetsgivaren inte rätt att ta del av privata meddelanden, även om de har skickats till eller från jobbmejlen. Undantagsvis kan det dock vara tillåtet, exempelvis när det finns en allvarlig misstanke om illojalt eller brottsligt agerande eller en allvarlig misstanke om att IT-utrustningen används i strid med arbetsgivarens policy.

I dagens arbetsliv, med höga krav på tillgänglighet, är det svårt att hålla isär arbetsliv och privatliv. Om arbetstagaren förväntas att i princip vara konstant uppkopplad så måste flexibilitet skapas genom att tillåta att hantering av snabba personliga ärenden sker under arbetstid.

De flesta arbetsgivare tillåter också att de anställda använder företagets IT-utrustning för att i begränsad omfattning skicka e-post eller surfa på nätet privat.

Många arbetstagare använder företagets IT-utrustning, såsom mobiltelefoner och e-post, även privat. Om arbetsgivaren har för avsikt att övervaka mejlen ska det finnas tydlig information om det. En praktisk åtgärd är att ta fram en IT-policy där det klart och tydligt framgår vilka begränsningar som gäller för den anställdes internetanvändning och att kontroll förekommer.

Europadomstolens avgörande innebär att det måste finnas ett berättigat intresse för övervakning. Företagen måste tydligt informera de anställda att mejl övervakas och ta hänsyn till anställdas rätt till privatliv på arbetsplats, även om de använder sig av arbetsgivarens arbetsredskap.

 

Skribenterna arbetar på arbetsrättsgruppen på Baker McKenzie, som regelbundet skriver om arbetsrätt i Dagens Juridik.

 

 


Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut: