Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

EU säger ja till könskvoteringar i bolagsstyrelser

Nyheter
Publicerad: 2022-06-08 08:10
Ursula von der Leyen. Foto: Olivier Hoslet/AP

Minst 40 procent av externa bolagsstyrelseledamöter ska vara kvinnor, enligt ett nytt beslut från EU.

Europeiska kommissionen välkomnar den politiska överenskommelse som under gårdagen nåddes mellan Europaparlamentet och rådet om direktivet om förbättring av könsfördelningen bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag som kommissionen föreslog 2012.

I ett pressmeddelande skriver Europeiska kommissionen att Europa har många högt kvalificerade kvinnor med 60 procent av de nuvarande universitetsutexaminerade kvinnorna. Ändå är kvinnor underrepresenterade på höga positioner, inklusive i företagsstyrelser, och utvecklingen går mycket långsamt. 

40 procent ska vara kvinnor

Europeiska kommissionen uppger att endast en tredjedel av ledamöterna i icke verkställande företagsstyrelser är kvinnor och det är ännu färre bland styrelserna.

Direktivet anger ett mål för EU-företag som är noterade på EU-börserna. Den fastställer att minst en andel på 40 procent av de icke verkställande styrelserna i börsbolag ska bestå av kvinnor.

”Medlemsstaterna måste se till att företag strävar efter att uppnå detta mål. De företag som inte uppnår dessa mål måste tillämpa transparenta och könsneutrala kriterier vid utnämningen av styrelseledamöter och prioritera det underrepresenterade könet där två kandidater av olika kön är lika kvalificerade”, skriver Europeiska kommissionen.

Företag måste avslöja sina kvalifikationskriterier om den misslyckade kandidaten begär det. Företag är vidare ansvariga för att bevisa att inga åtgärder har överträtts, om det finns misstanke om att en misslyckad kandidat av det underrepresenterade könet var lika kvalificerad.

Transparens

Vidare skriver Europeiska kommissionen att det överenskomna direktivet kommer att säkerställa att jämställdhet mellan könen i börsnoterade företags styrelser eftersträvas i hela EU, samtidigt som det möjliggör flexibilitet för de medlemsstater som har antagit lika effektiva åtgärder. Denna flexibilitet kommer att göra det möjligt att upphäva de procedurkrav som anges i direktivet.

Vidare måste företag åta sig individuella åtaganden för att uppnå en jämn könsfördelning bland sina verkställande direktörer. Företag som inte når målet med detta direktiv måste rapportera skälen och de åtgärder de vidtar för att åtgärda denna brist.

”Medlemsstaternas påföljder för företag som inte uppfyller urvals- och rapporteringsskyldigheten måste vara effektiva, proportionerliga och avskräckande”, skriver Europeiska kommissionen.

– Mångfald är inte bara en fråga om rättvisa. Det driver också tillväxt och innovation. Affärsmässigt för att få fler kvinnor i ledarskapet är tydligt. Efter tio år, sedan Europeiska kommissionen föreslog detta direktiv, är det hög tid att vi bryter glastaket. Det finns gott om kvinnor som är kvalificerade för toppjobb: de borde kunna få dem, säger europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i ett uttalande.


Dela sidan:
Skriv ut: