Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

EQT fullföljer budet på Karo Pharma – äger 93,7 procent

Nyheter
Publicerad: 2022-09-19 08:32

Riskkapitalbolaget EQT, via Karo Intressenter, kontrollerar nu 93,7 procent av aktierna i Karo Pharma och fullföljer därmed det kontanta offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna.

EQT meddelar på måndagsmorgonen att riskkapitalbolaget, via Karo Intressenter, blir ägare till 93,7 procent av aktierna i Karo Pharma Aktiebolag och att Karo Intressenter därmed avser att påkalla tvångsinlösen och verka för att aktierna i Karo Pharma avnoteras.

Acceptperioden förlängs till 7 oktober 2022 för att ge återstående aktieägare i Karo Pharma möjligheten att acceptera Erbjudandet.

Ett offentlig uppköpserbjudande

Det var den 16 augusti 2022 som EQT via Karo Intressenter offentliggjorde ett kontant offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Karo Pharma Aktiebolag om förvärv av aktierna i Karo Pharma som inte redan innehas av Karo Intressenter till ett pris av 60 kronor per aktie. 

Den 26 augusti 2022 ägde Karo Intressenter 236 023 099 aktier i Karo Pharma, motsvarande cirka 86,4 procent av aktiekapitalet och rösterna i Karo Pharma.

Vid utgången av acceptperioden för erbjudandet den 15 september 2022 hade erbjudandet accepterats av aktieägare med sammanlagt 14 285 436 aktier i Karo Pharma, motsvarande cirka 5,2 procent av aktiekapitalet och rösterna i Karo Pharma.

Utbetalning den 15 september

Karo Intressenter har därutöver förvärvat ytterligare 5 834 128 aktier i Karo Pharma utanför erbjudandet, motsvarande 2,1 procent av aktiekapitalet och rösterna i Karo Pharma, till ett högsta pris om 60 kronor per aktie. 

Inklusive de aktier som har förvärvats inom ramen för erbjudandet fram till tidpunkten för offentliggörandet av detta pressmeddelande, kontrollerar därmed Karo Intressenter sammanlagt 256 142 663 aktier i Karo Pharma, motsvarande cirka 93,7 procent av aktiekapitalet och rösterna i Karo Pharma.

Utbetalning av vederlag avseende aktier som har accepterat erbjudandet senast den 15 september 2022 förväntas kunna påbörjas omkring den 22 september 2022.


Dela sidan:
Skriv ut: