Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”En polispatrull kommer då att finnas tillgänglig på orten mellan klockan 08.30 och halv nio”

Debatt
Publicerad: 2015-02-09 10:24

DEBATT – av Börje R P Carlsson, f d kriminalpolis

 

Den nu senaste polisomorganisationen medförde att Södermanland, Östergötland och Jönköping slogs samman till en region. De flesta mindre polisstationerna har försvunnit och de som ännu inte försvunnit kommer omgående att rationaliseras bort.

Medborgarna kommer att upptäcka att inte ens tätorter med 40 000-50 000 invånare kommer att vara tillräckligt stora för att få behålla sin lokala polis. Jag blir inte förvånad om Östra regionen inom några år har förvandlats till polisiär glesbygd där möjligen Nyköping och Norrköping – utöver Eskilstuna, Linköping och Jönköping – kommer att ha bemannade polisstationer.  

Landsbygden kommer att överges inte bara nattetid utan också dagtid. På onsdagar mellan klockan 08.30 och halv nio kommer dock en patrull att finnas på landsbygden (OBS: ironi med ett uns av allvar…).

Telefonväxeln har flyttats till Malmö som en av tre nationella växlar. Detta fungerar inte – men vem bryr sig? Hela södra Sverige skall betjänas av Malmöväxeln. Idag konstaterar Polisen att en tredjedel av dem som ringer lägger på innan de kopplats fram men vad gör det? Det blir bara färre samtal att ta hand om.

I framtiden kan vi se en enda nationell telefonväxel där kanske två tredjedelar av samtalen avbryts i förtid för att uppringaren inte orkar vänta. Med bara en tredjedel av dagens samtal får de utredande poliserna det betydligt lugnare. Hurra hurra!

Nästa steg kan bli att placera växeln i ett låglöneland med personal som snabbutbildats i svenska och då kanske vi kan bli av med den sista tredjedelen av samtalen också?

När synpunkter på detta framförs svarar bara höga vederbörande att ”det spelar väl ingen roll vem som svarar eller var – bara samtalen kopplas fram”. Ett svar som visar att de som planerar inte har en aning om polisverksamhetens unika krav på närkontakt med invånarna.

Nästa steg är att regionalisera förbindelsecentralerna eller kommunikationscentralerna. Här skall således all ingripandeverksamhet, alla larm och anrop skötas och styras från en ort.

Redan idag är det besvärligt att styra ett län från LKC (en länskommunkationscentral). Nu planeras att östra regionens tre län styras från en ort. Men eftersom de mindre polisenheterna är bortrationaliserade så finns ju poliserna där kommunikationscentralen är och i någon ytterligare ort. Landsbygden får klara sig bäst de kan med grannsamverkan.

Nästa steg är inte långt borta. I framtiden ligger en nationell central för hela riket. Här tror de som planerar att det går att styra den minutoperativa verksamheten från en central ort. Och det gör det säkert om man, som idag, inte skall åka på några jobb utan bara tala om för medborgarna att det inte finns några poliser tillgängliga.

Vid andra omorganisationer har inte heller en enda krona sparats utan tvärtom allt kostar och kostar mycket pengar. Vid en omorganisation skall nya chefer tillsättas med åtföljande betydligt högre lön. Sparkade eller överblivna chefer skall tröstas med ordentliga lönepåslag och konstruerade arbetsuppgifter.

När polismyndigheter datoriserades fanns en rekommendation från Rikspolisstyrelsen men varje myndighet datoriserade efter sitt huvud. Vid omorganisationen till länsmyndigheter 1997 var systemen ofta inte kompatibla utan nya datasystem fick rivas ut och bytas för att skapa ett system som kunde kommunicera över ett län. Tror ni någon polischef fick ta ansvar för detta slöseri? Inte…

All teknik som införs är oftast provad någonstans varvid den ibland bedömts som ej användbar. Denna bedömning saknar värde för varje distrikt måste själva konstatera (läs uppfinna hjulet) vad andra redan konstaterat. Kostar stora pengar men något ansvar utkrävs ej.

När PUST skulle införas kom många varningar – men vem brydde sig. Ingen. Efter många miljoner kronor och många gråa hår skrotades även detta utan att något ansvar utkrävdes någonstans.

Så trots att vi idag har fler duktiga poliser än någonsin så blir bara resultatet sämre och sämre. Detta beror inte på poliserna utan på att den svenska polisen saknar styrning och ledning. RPS-besluten styrs bara av ekonomiska intressen, ingen strategi och kunskap finns för att förbättra polisverksamheten.   

Jag bryr mig inte om ifall någon vill kalla Sverige ett polisområde eller ha ett polisområde som omfattar hela Europa men jag bryr mig om medborgarnas möjlighet att få kontakt med polisen.

Varje större enhet i regionen skall ha en egen kommunikationscentral och egen telefonväxel. Det skulle i östra regionen i bästa fall innebära kanske 5-10 enheter.

Varje ort med 10 000-15 000 invånare ska ha en lokal polis med egen polisstation.Kan synas mycket men det skulle skapa en bättre kontaktyta mellan polis och medborgare. Denna kontaktyta är A och O för polisverksamheten som annars kommer att fortsätta sin kräftgång.  

 

 

Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut: