Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”En förundersökning som handlar om att märka ord”

Nyheter
Publicerad: 2022-01-05 13:50
Per E Samuelson. Foto: Christine Olsson / TT / Kod 10430

De misstankar om brott som har delgivits Birgitte Bonnesen handlar snarast om att märka ord. Det menar den tidigare Swedbank-vd:ns advokat Per E Samuelson.

Under gårdagen, tisdagen den 5 januari 2022, åtalades Birgitte Bonnesen, tidigare vd för Swedbank, för i första hand grovt svindleri, i andra hand grov marknadsmanipulation. 

Enligt åklagaren har Bonnesen vid upprepade tillfällen under 2018 och 2019 spridit vilseledande uppgifter med innebörden att banken inte hade eller haft problem med Anti Money Laundering-processen i bankens verksamhet i Estland.

Enligt Birgitte Bonnesens advokat Per E Samuelson handlar de misstankar om brott som har delgivits Birgitte Bonnesen snarast om att märka ord.

”En förundersökning som handlar om att märka ord ska inte leda till rättegång utan läggas ner eftersom Birgitte Bonnesen inte har ägnat sig åt någon som helst form av brottslighet”, skrev Per E Samuelson i yttrandet på slutdelgivningen.

Hennes förbaskade skyldighet

Han menar att utredningen faktiskt visar att Bonnesen har gjort vad som är normala inslag i hennes arbete som vd.

”Det var helt enkelt hennes förbaskade skyldighet att kommentera kvartalsrapporter i media och att hålla möte med bankens större aktieägare inför kommande bolagsstämma var en årligen återkommande sedvana”, skriver Per E Samuelson.

Utredningen visar vidare, enligt försvaret, att ett underlag till Bonnesens uttalanden har tagits fram av personal på banken ”inom ramen för väl utvecklade rutiner”. Han uppger att hennes uppsåt har varit att lämna korrekta svar på frågor från bland annat journalister.

Fanns ingen koppling kring uttalanden och aktiepris

”Ett åtal för svindleri kommer redan därför att ogillas. Birgitte Bonnesen har bara gjort sitt jobb. I jobbet har ingått att svara på frågor från journalister. Hon har svarat helt korrekt i ljuset av det underlag som hennes personal har försett henne med. Hon har inte gjort något uttalande för att få upp priset på aktier i Swedbank”, skrev Per E Samuelson.

När det gäller den alternativa åtalspunkten om marknadsmanipulation uppger Per E Samuelson att det brottet förutsätter en uppsåtlig koppling mellan den åtgärd som vidtas och priset på värdepappret i fråga. Enligt Per E Samuelson har Birgitte Bonnesens uttalanden ingen som helst koppling till priset på aktien i Swedbank.

Per E Samuelson pekar på att åklagarens påstående om vilseledande information som ligger till grund för påståendet om svindleri och grov marknadsmanipulation är totalt felaktigt. Enligt åklagaren har Birgitte Bonnesen uppgett att Swedbank inte haft penningtvättsproblem liknande Danske Banks. 

”Av Birgitte Bonnesens uttalanden framgår att hon – tvärtemot vad åklagaren påstår – var tydlig med att Swedbank, precis som alla andra banker, riskerade att utsättas för misstänkt penningtvätt”.

Har inte sagt att Swedbank inte hade problem

Enligt Per E Samuelson som hänvisar till flera uttalanden i bland annat kvartalsrapporter har Birgitte Bonnesen inte ens sagt att banken inte haft penningtvättsproblem. 

”Åklagaren påstår dock att vilseledandet skulle bestå i att Birgitte Bonnesens uttalanden innebar att bankens penningtvättsproblem inte var liknande de som Danske Bank hade. Birgitte Bonnesen har inte använt ordet liknande. Åklagaren har inte förklarat vad han menar med ordet. Det går inte att försvara sig mot ett så innehållslöst påstående”, skriver Per E Samuelson.

Vidare uppger Per E Samuelson att det Birgitte Bonnesen har sagt under morgonen den 23 oktober 2018 var att ”Swedbank hade kontrollerat om de namn som kom fram i media i samband med Danske Banks rapport var kunder i Swedbank. Hon svarade att man hade kontrollerat från år 2007 ända fram till nu och de hade inte varit kunder i Swedbank”. 

Utsetts till syndabock

Enligt Per E Samuelson är det klart att Birgitte Bonnesen har utsetts till syndabock. Efter det massmediala drev som ägde rum i början av 2019 tvingades hon att avgå som vd för banken och en ny ledning tillsattes med bland annat tidigare statsminister Göran Persson i spetsen.

”För att tvätta bankens varumärke rent skyllde den nya ledningen på Birgitte Bonnesen. Detta handlar om politik, om att utåt framhäva bilden av att klippa banden bakåt för att göra det möjligt att fortsätta framåt utan att tyngas av det massmediala drevet. Då behövs syndabockar. Det råder ingen tvekan om att Birgitte Bonnesen gjordes till syndabock i det massmediala spel som bankens nya ledning bedrev”, skriver Per E Samuelson.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
peresamuelsson-bonnesen

Dela sidan:
Skriv ut: