Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Bostadsrättshavare ersätts inte för värdeförsämring – förening vinner skadeståndstvist

Civilrätt
Publicerad: 2014-05-13 10:41

 

Ett förlikningsavtal hade ingåtts mellan en ägare av en bostadsrätt och bostadsrättsföreningen. Enligt avtalet var bostadsrättshavaren skyldig att flytta ut och sälja lägenheten inom två månader från det att visst renoveringsarbete slutförts av föreningen.

På grund av en vattenskada kunde ägaren vid denna tidpunkt inte sälja lägenheten som planerat. Istället såldes den senare och då till ett pris som understeg den värdering som gjorts när lägenheten egentligen skulle ha sålts. 

Bostadsrättinnehavaren väckte då talan vid Stockholms tingsrätt och begärde ersättning för bland annat värdeförsämring av bostaden.

Tingsrätten konstaterade inledningsvis att föreningen får anses ha varit vållande till den uppkomna vattenskadan. Rätten fann heller inte något hinder för yrkad ersättning i förlikningsavtalet.

Av vittnesmål, som tingsrätten inte hade anledning att ifrågasätta, framkom däremot att föreningens renoveringsarbeten slutförts redan året innan men att bostadsrättshavaren underlåtit att flytta när avflyttningsskyldigheten inträtt. I och med det ansåg tingsrätten att han varit medvållande till den senarelagda försäljningen och därmed själv borde stå för de kostnader som förseningen orsakat. Bland annat på grund av detta ogillade tingsrätten mannens talan.

Svea hovrätt fastställer nu, efter överklagande från bostadsrättsinnehavaren, tingsrättens domslut.

Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning om tidpunkten för renoveringsarbetets slutförande, och konstaterar att skadan har uppstått efter att mannen varit skyldig att flytta från lägenheten.

Hovrätten anger dock att eftersom bostadsrättshavaren inte vid tidpunkten för skadan hade nyttjanderätt till lägenheten kan han inte få ersättning på den grunden att föreningen varit vållande till skadan.

I och med att han, i strid med avtalet, inte avflyttat eller sålt lägenheten anser inte heller hovrätten att han har sådana skyddsvärda intressen knutna till föreningens byggnad att han ska tillerkännas skadestånd på den grunden. Mannens talan ska därför ogillas.

 

 

Foto: TT


Detta är en låst artikel

Registrera dig för Mitt DJ Premiumkonto och få tillgång direkt till introduktionspriset 69 kr/mån inkl. moms.

Skaffa Mitt DJ Premium Logga in

69 kr/mån

Skaffa Mitt DJ Premium och få fri tillgång till all vår nyhetsrapportering samt bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för alla artiklar och reportage. Prenumerationen är tillsvidare och du kan när som helst avsluta den. Fyll i dina uppgifter i fältet nedan för att komma vidare till nästa steg.

Logga in

Om du redan är medlem är det bara att du loggar in på ditt konto för att få tillgång till artikeln. Fyll i dina inloggningsuppgifter i fälten nedan.