Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

En av två bröder döms till livstid för grovt spioneri

Nyheter
Publicerad: 2023-01-19 11:06
Teckning inifrån rättegångssalen. Foto: Anders Humlebo / TT

Stockholms tingsrätt dömer de två bröderna som stått åtalade för grovt spioneri till livstid respektive nio år och tio månaders fängelse.
– Åklagarens bevisning kan liknas vid ett stort pussel som innehåller ett par större bitar och ett mycket stort antal mindre bitar. Efter tingsrättens bevisvärdering står det klart att vissa pusselbitar saknas och att det därför inte varit möjligt att nå full visshet i vad som hänt, säger chefsrådmannen Måns Wigén i ett pressmeddelande.

Det var i september 2021 som den första av bröderna anhölls och häktades för grov olovlig befattning med hemlig uppgift. Han har tidigare arbetat för Säkerhetspolisen och Försvarsmakten och var vid tillfället för gripandet hög chef på en annan svensk myndighet, vilket DN då var först med att rapportera. 

Knappt två månader senare kom mannens bror att att anhållas och häktas i samma mål – misstänkt för grovt spioneri. I samband med detta rubricerades misstanken för den andre brodern också om till grovt spioneri och sedan dess har de båda suttit häktade.

Men för Sveriges säkerhet

I november förra året åtalades de båda för grovt spioneri. Den ena brodern åtalades även för grov obehörig befattning med hemlig uppgift.

Av ett pressmeddelande från Åklagarmyndigheten framgick att de båda bröderna påstods ha gått Rysslands ärenden – samt att gärningarna rör förhållanden som är av stor betydelse. 

– De uppgifter som obehörigen har anskaffats, befordrats och röjts kan, genom att de kommer främmande makt tillhanda, medföra men för Sveriges säkerhet, sade chefsåklagare Per Lindqvist i samband med åtalet.

Gått GRU:s ärenden

Av stämningsansökan framgick att de båda bröderna påstods ha gått ”Ryssland och den ryska underrättelsetjänsten GRU tillhanda, genom att obehörigen anskaffa, befordra samt röja uppgifter vars uppenbarande för främmande makt kan medföra men för Sveriges säkerhet”. Brotten påstods ha begåtts mellan 2011-2021 och enligt åklagarna har uppgifterna anskaffats inom ramen för den ena broderns anställningar inom Säpo och försvaret och påstås häröra från ”flera myndigheter inom den svenska säkerhets- och underrättelsetjänsten”.

Den andra brodern ska enligt åtalet ha skött kontakterna med Ryssland och GRU, vilket bland annat inkluderat frågor om överlämnande av information samt mottagande av ersättning. Som bevisning åberopade åklagarna bland annat anteckningar från brodern rörande ”konspirativa metoder, omfattande penningtransaktioner med kontanter och guld, metoder för att dolt ta emot pengar, flyktväg, back-up plan, risken med att få ett längre fängelsestraff, samt möte med ´Rasski´”.

Döms i tingsrätten

Nu döms alltså de båda bröderna för grovt spioneri. Den äldre brodern, som haft anställning vid bland annat SÄPO, döms också för obehörig befattning med hemlig uppgift. Han döms till livstids fängelse medan den andre brodern döms till 9 år och 10 månaders fängelse.

I ett pressmeddelande skriver domstolen att ”det är ställt utom rimligt tvivel att bröderna, gemensamt och i samråd, obehörigen och för att gå Ryssland och GRU tillhanda, anskaffatbefordrat och röjt uppgifter vars uppenbarande för främmande makt kan medföra men för Sveriges säkerhet”.

När det gäller brottslighetens omfattning bedöms den äldre brodern ha anskaffat ca 90 dokument, varav den yngre brodern medverkade till cirka 65 dokument. Tingsrätten anser att den samlade bevisningen inte går att läsa på annat sätt än att bröderna också befordrat och röjt hälften av dokumenten, skriver domstolen i pressmeddelandet.

”Mycket allvarligt och systemhotande brott”

När det gäller påföljden för den äldre brodern konstaterar tingsrätten att hans gärningar har ett så pass högt straffvärde att hans ska dömas till livstids fängelse. Tingsrätten pekar på det stora antalet dokument som rört förhållanden av mycket stort betydelse, av vilka hälften har befordrats och röjts. Dessutom har man gått Ryssland till handa, den nation som utgör ”det främsta hotet mot Sveriges säkerhet”, skriver domstolen i pressmeddelandet.

– Grovt spioneri är ett mycket allvarligt brott som är systemhotande. Den äldre brodern har begått en spionerigärning som måste hänföras till den mest allvarliga kategorin. Gärningen har rört förhållanden av mycket stor betydelse. Han har fått tillgång till hemlig informationen genom sin anställning inom svensk säkerhets- och underrättelsetjänst. Med full insikt om skadeverkningarna har han anskaffat, befordrat och röjt den informationen till Ryssland, som utgör det främsta hotet mot Sveriges säkerhet. Påföljden ska därför bestämmas till livstids fängelse, säger chefsrådmannen Måns Wigén.

Straffvärdet för den yngre broderns brottslighet anses dock vara ”väsentligt lägre” då han den äldre broderns anskaffning av uppgifterna varit grundförutsättningen för deras gemensamma brottsplan. Dessutom har han inte missbrukat något förtroende i anställningen. Han döms därför till fängelse 9 år och 10 månader.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
Grovtspioneri
Domsbilaga 2 (offentlig förhörsbilaga)

Dela sidan:
Skriv ut: