Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Elöverkänsliga får inte ut riksdagsvakters personnummer

Nyheter
Publicerad: 2021-04-08 11:10
Riksdagshuset

Elöverkänsligas forum nekas att ta del av namn och personnummer på säkerhetsvakter som tjänstgjort utanför riksdagen.
Detta eftersom Riksdagsförvaltningen uppgett att det inte finns någon sådan allmän handling som efterfrågats av forumet.

Elöverkänsligas forum vände sig till Riksdagsförvaltningen och begärde att få namn och personnummer på alla säkerhetsvakter som tjänstgjorde utanför Riksdagshuset under en viss angiven tid.

Begäran avslogs dock med hänvisning till att det inte fanns någon allmän handling som innehöll de efterfrågade uppgifterna och därför inte kunde lämnas ut. I beslutet angavs dessutom att det inte fick överklagas.
Elöverkänsligas forum accepterade dock inte detta utan överklagade ändå beslutet och angav att överklagandet avsåg Riksdagsförvaltningens beslut ”avseende rätt att ta del av allmän handling”.

Frågan hamnade till slut hos kammarrätten som ansåg att forumets begäran avsåg rätten att ta del av allmän handling, men inte såg några skäl att ifrågasätta Riksdagsförvaltningens besked om att det inte fanns någon allmän handling som innehöll de uppgifter som begärts ut. Överklagandet avslogs därför.

HFD gör samma bedömning

Nu har Högsta förvaltningsdomstolen också prövat frågan och konstaterar att inte heller HFD finner några skäl att ifrågasätta Riksdagsförvaltningens besked om att det inte finns någon sådan allmän handling som efterfrågas.

Överklagandet avslås därför.


Dela sidan:
Skriv ut: