Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Ekobrotts-dömd fd advokat strider om talerätt i konkursbon

Nyheter
Publicerad: 2021-10-11 09:10
Gengrebild, affärsman. Foto: Pixabay

Den före detta advokaten dömdes till sju års fängelse för bland annat svindleri och grova bedrägerier i en fastighetskoncern. Privatpersoner ska under tre års tid ha förlorat cirka 200 miljoner kronor när de vilseletts att investera i företagsobligationer i ett av fastighetsbolagen.
Nu strider den fd advokaten för inflytande i fastighetsbolagens konkursbon. Han vill nämligen entlediga konkursförvaltaren, vilket domstolen säger nej till.

I början av 2020 dömdes en fastighetsentreprenör och före detta advokat till sju års fängelse, bland annat för flera grova bedrägerier och svindleri. Brotten ska ha ägt rum i en fastighetskoncern som den tidigare advokaten byggt upp. Mindre bolag och privatpersoner ska ha vilseletts att investera i företagsobligationer. Vilseledandet har bestått i falska uppgifter fastighetsvärden och oriktiga uppgifter om bolagets skuldsättning som presenterats i inveterarpresentationerna. Totalt ska 200 miljoner kronor ha försvunnit från privatpersonerna och de mindre bolagen.

Den tidigare advokaten har dock valt att överklaga fängelsedomen till Svea hovrätt. Målet pågår alltjämt.

Saknar talerätt

Innan domen satt mannen häktad under nära ett års tid men försattes på fri fot en tid innan domen. Tingsrätten dömde även ut tio års näringsförbud samt skattetillägg. 

Samtidigt som brottmålet pågår i Svea hovrätt mot den tidigare advokaten finns det även en rad aktuella konkursmål i de aktuella fastighetsbolagen. Eftersom han har näringsförbud sedan tingsrättsdomen är han dock inte längre styrelseledamot i bolagen.

Stockholms tingsrätt har kommit fram till ett beslut i samtliga konkursmål. Ett beslut som den tidigare advokaten nu överklagar till Svea hovrätt – nämligen att han saknar talerätt i konkursbona.

Mannen har nämligen försökt att entlediga konkursförvaltaren och medförvaltaren i målen med motiveringen att konkursförvaltaren som utsetts är jävig. Anledningen till det påstådda jävet är att den största borgenären till fastighetskoncernens moderbolag, Kreditfonden, är en stor och aktiv klient till advokatfirman som konkursförvaltare arbetar vid.

Konkursförvaltaren har å sin tur yrkat att advokatens begäran om entlediganden ska avvisas eftersom han inte ingår i den krets av taleberättigade.

Skulle teoretiskt kunna avsätta konkursförvaltaren

Tingsrätten anser nu alltså att den tidigare advokaten inte har något att säga till om vad gäller konkursbona och därmed inte heller vem som ska förvalta konkurserna. 

Han uppger i överklagandeskriften till Svea hovrätt att han inte har avgått frivilligt utan har tvingats avgå på grund av näringsförbudet som gör att han inte får driva verksamhet. Han uppger att han inte haft möjlighet att vara delaktig i  detta eller kunnat agera gällande utsättandet av konkursförvaltare då han satt häktad under nära ett år med restriktioner.

Vidare uppger han att han rent teoretiskt, som ägare av bolagen, skulle kunna tillsätta en ny styrelse i bolagen som i sin tur begär att entlediga konkursförvaltaren som, enligt honom medvetet undanhållit väsentlig information för honom innan han fick näringsförbud.

Den tidigare advokaten menar att näringsförbudet inte kan innebära att han fråntas sin talerätt.

Felaktigt resonemang

Tingsrätten har godtagit att han har en fordran mot koncernmoderbolaget Trinitas Fastigheter, vilket innebär att han i vart fall är borgenär gentemot detta bolag. Han pekar på att han även påvisat att han är borgenär även i ägarbolaget Revviken.

”Däremot för tingsrätten ett felaktigt resonemang om innebörden av min personliga konkurs. Det är visserligen riktigt att det föreligger ett rådighetsförbud och att jag saknas processbehörighet för egendom som tillhör konkursboet men tingsrätten inskränker i och med detta mina rättigheter på ett sätt som inte kan anses vara syftet med reglerna”, skriver han i överklagandeskriften.

Han poängterar att han fortfarande är borgenär och att den egenskapen inte försvinner i och med konkursbeslutet och att det därför inte går att frånta honom hans talerätt såsom tingsrätten nu gjort.

Samtidigt som konkurserna i fastighetsbolagen pågår befinner sig även den tidigare advokaten i personlig konkurs. En konkurs som leds av en helt annan förvaltare.

Personlig konkurs

 Det var i maj 2020, alltså efter tingsrättsdomen, som den tidigare toppadvokaten försattes i personlig konkurs med skulder om 266 miljoner kronor. Intertrust som var ombud för obligationsinnehavare är den största fordringsägaren med en fordran på 277 miljoner kronor, medan Skatteverket har en fordran på 20 miljoner kronor och de egna fastighetsbolagen har en fordran om 19 miljoner kronor.

I samband med att den tidigare advokaten dömdes till fängelse i sju år dömdes även  en medåtalad till 3,5 års fängelse för sin inblandning i härvan.

Den tidigare advokaten och kompanjonen byggde under 2015 till 2019 upp en fastighetskoncern med huvudsaklig inriktning på fastigheter i Norrköping. Affärerna finansierades med en lång rad olika krediter samt företagsobligationer som restes via Jool Markets. Bland de inblandade bankerna finns Collector, SEB och Swedbank.

Bedrägerierna har lett till att krediter till ett sammanlagt belopp överstigande 300 miljoner kronor felaktigt beviljats. Mindre bolag och privatpersoner har förlorat sammanlagt cirka 200 miljoner kronor när de vilseletts att investera i företagsobligationer i Trinitas Fastigheter.

Mannen lämnade Advokatsamfundet våren 2016 då hans privata fastighetsaffärer ökade i omfattning. Han har tidigare arbetat på firmor som Vinge, Wistrand, Setterwalls och Bergh & Co.


Dela sidan:
Skriv ut: