Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Ej ocker då dement överlät egendom

Nyheter
Publicerad: 2011-07-21 07:30

En 77-årig man med begynnande demens testamenterade år 2009 all sin kvarlåtenskap till två makar som tidigare bott grannar med honom. Enligt åtal skulle makarna ha förmått mannen att underteckna testamente och gåvobrev till förmån för dem.

Hovrätten ogillar nu åtal om ocker riktat mot makarna. Hovrätten anser det inte vara styrkt att mannen vid de aktuella tillfällena lidit av en sådan bristande omdömesförmåga, som är att bedöma som oförstånd i enlighet med ockerbestämmelsen.

Den 77-årige mannen med begynnande demens testamenterade 2009 all sin kvarlåtenskap till de två makar, som tidigare bott grannar med honom. Efter att han hamnat på demensavdelning på ett vårdboende undertecknade mannen året därpå ett gåvobrev. Enligt detta överlät han sin bostadsrätt med allt lösöre på makarna.

Tingsrätten avfärdade makarnas invändningar om att de aldrig försökt lura mannen utan att allt skett på hans initiativ. Rätten fann istället att makarna hade utnyttjat mannens oförstånd och på så sätt fått honom att underteckna handlingarna.

Tingsrätten fann att de hade gjort sig skyldiga till grovt ocker. Rätten dömde paret till villkorlig dom och dagsböter. Rätten fann även att makarna skulle åläggas att betala 365 000 kronor i skadestånd till mannen, baserat på försäljningspriset för bostadsrätten.

Hovrätten konstaterar att läkaruppgifter i målet talar för att mannen vid undertecknandet av handlingarna led av en sådan bristande omdömesförmåga, som är att bedöma som oförstånd i enlighet med ockerbestämmelsen i 9 kap. 5 § första stycket brottsbalken.

Rätten anmärker dock att en av läkarna inte träffat mannen förrän hösten 2010. Därmed har läkaren gjort sin bedömning i efterhand. En annan läkare har uppgivit att mannen vid ett sammanträffande i januari 2009 svarat adekvat och verkat relativt klar. Läkaren påpekar dock att patienter med begynnande demenstillstånd kan fluktuera mycket.

Däremot har de fyra personer, som bevittnat upprättandet av handlingarna i fråga, samstämmigt uppgivit att de vid de aktuella tillfällena uppfattat mannen som normal och helt klar, anmärker domstolen.

Hovrätten anser att det inte kan anses styrkt att mannen vid undertecknandet av handlingarna varit oförståndig på det sätt som avses i ockerbestämmelsen. Han har varken befunnit sig i trångmål, varit lättsinnig eller befunnit sig i beroendeställning i förhållande till makarna.

Domstolen finner därför att såväl åtalet som skadeståndsyrkandet ogillas. En nämndeman är skiljaktig och ansluter sig till tingsrättens bedömning.

 


Detta är en låst artikel

Registrera dig för Mitt DJ Premiumkonto och få tillgång direkt till introduktionspriset 69 kr/mån inkl. moms.

Skaffa Mitt DJ Premium Logga in

69 kr/mån

Skaffa Mitt DJ Premium och få fri tillgång till all vår nyhetsrapportering samt bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för alla artiklar och reportage. Prenumerationen är tillsvidare och du kan när som helst avsluta den. Fyll i dina uppgifter i fältet nedan för att komma vidare till nästa steg.

Logga in

Om du redan är medlem är det bara att du loggar in på ditt konto för att få tillgång till artikeln. Fyll i dina inloggningsuppgifter i fälten nedan.