Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Efter friande domen – Karl Hedin får tillbaka sina vapen

Nyheter
Publicerad: 2021-10-08 11:50
Karl Hedin. Foto: Pontus Lundahl / TT

Förvaltningsrätten i Falun ger industriledaren Karl Hedin rätt mot Polismyndigheten och beslutar att deras beslut att omhänderta hans vapen ska upphävas.
Enligt domstolen är det inte längre sannolikt att hans tillstånd att inneha vapen kommer att återkallas vid en slutlig prövning.

Det var i slutet av juni 2019 som Polisen beslutade att omhänderta företagsledaren Karl Hedins skjutvapen med tillhörande ammunition och tillståndsbevis. Detta eftersom Karl Hedin åtalats misstänkt för jaktbrott.

I våras frikändes Karl Hedin av Västmanlands tingsrätt på samtliga åtalspunkter, en dom som åklagaren överklagat till hovrätten.
Den 26 maj 2021 begärde dock Karl Hedin att Polisen skulle upphäva beslutet från 2019 att omhänderta hans vapen.

En knapp vecka senare meddelade Polisen att begäran inte skulle föranleda några åtgärder. Detta bland annat eftersom Hedin ”i formell mening” fortfarande är misstänkt för brott då åklagaren överklagat domen. Men också för att det skulel strida mot grundläggande rättsprinciper att pröva frågan om återkallelse innan en laga kraftvunnen dom föreligger.

Överklagade till förvaltningsrätten

I juni vände sig Hedin återigen till Polisen och begärde att beslutet om omhändertagande skulle upphävas. Enligt Hedin utgör domen i Västmanlands tingsrätt en ny omständighet som ska medföra att det interimistiska omhändertagandebeslutet ska omprövas. Inte heller denna begäran föranledde dock några åtgärder från Polisens sida.

Detta beslut överklagades av Karl Hedin, till förvaltningsrätten, som nu ger honom rätt att få tillbaka sina vapen.

Får tillbaka vapnen

Förvaltningsrätten konstaterar i domen att det i brottmålet inte framkommit att Karl Hedins lämplighet att inneha vapen skulle ha ifrågasatts ”av någon annan anledning än den pågående brottmålsrättegången”. Domstolen anser också, till skillnad från Polisen, att även ”sannolikheten för att den enskilde kommer att dömas för ett brott ska beaktas vid prövningen om den enskildes vapen ska omhändertas”.

I detta fall har Karl Hedin frikänts av Västmanlands tingsrätt från de åtal som väckts mot honom. Oaktat det faktum att målet inte är slutligt avgjort kan det, enligt förvaltningsrätten, ”inte längre anses sannolikt att Karl Hedins tillstånd att inneha vapen kommer att återkallas vid en slutlig prövning”. Polisens beslut upphävs därför och Hedin ska få tillbaka sina vapen.


Dela sidan:
Skriv ut: