Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

EBM vill se skärpt straff mot tidigare toppadvokaten

Nyheter
Publicerad: 2020-03-18 08:42
Foto: Fotograferna Holmberg / TT

Ekobrottsmyndigheten överklagar domen mot den tidigare toppadvokaten som dömdes till sju års fängelse för en rad ekobrott i februari.
Åklagarna vill se ett längre fängelsestraff.

Ekobrottsmyndigheten yrkar på skärpt straff mot den tidigare advokaten som i februari dömdes till sju års fängelse för omfattande ekobrott.

Den tidigare advokaten dömdes till sju års fängelse och tio års näringsförbud för bland annat 78 fall av grovt bedrägeri och grovt svindleri. Han dömdes även för elva fall av grovt skattebrott och 22 fall av grovt bokföringsbrott.

Han gick ur advokatsamfundet för tre år sedan har tidigare arbetat på firmor som Vinge, Wistrand, Setterwalls och Bergh & Co.

Toppadvokaten överklagar

Den tidigare advokaten överklagade domen, genom sin försvarare Staffan Bergqvist, i slutet av februari. Han yrkade att bli frikänd från samtliga åtalspunkter som han dömdes för samt att hovrätten ska sätta ned tiden avseende näringsförbudets längd samt ”under alla förhållanden sätter ned det av tingsrätten utdömda fängelsestraffet”.

Han dömdes för samtliga åtalspunkter – utom två, vilka var grovt skattebrott vid två tillfällen i januari 2018 och juni 2018.

Nu väljer alltså EBM med kammaråklagarna Oscar Strömblad och Tomas Persson i spetsen att överklaga den delen av tingsrätten dom.

EBM yrkar på längre fängelsestraff

Åklagarna yrkar att den tidigare advokaten ska dömas för grovt skattebrott samt betala skattetillägg avseende inkomståret 2017. Han ska även dömas att betala skattetillägg, 40 procent av den skatt som belöper på ett underlag om drygt 7,5 miljoner kronor för inkomståret 2015 samt med 40 procent av den skatt som belöper på ett underlag om drygt 13 miljoner kronor under inkomståret 2016.

”Vidare yrkas, oavsett utgången i ovan angivna del, att hovrätten, med ändring av tingsrättens dom, dömer Xxx Xxx (reds anm.) till ett längre fängelsestraff än det tingsrätten har dömt ut”, skriver åklagarna. 

Åklagarna pekar på att det inte finns några uppgifter på att det förts någon diskussion om de uttag som den tidigare advokaten gjorde från sitt fastighetsbolag under det året det skulle kvittas mot en fordran han hade på ett annat bolag. Detta kom först fram när Skatteverket beslutade om en revision av de aktuella bolagen. Då hade den tidigare advokaten redan lämnat in sin inkomstdeklaration samt årsredovisningarna för de båda bolagen.

En efterhandsrekonstruktion

”Enligt vår mening är invändningen att kvittning skulle ske, en efterhandskonstruktion i ett försök att undgå beskattning i anledning av den revision som Skatteverket hade inlett”, skriver åklagarna och menar att med hänsyn till brottslighetens omfattning, karaktär och allvar är straffmätningsvärdet högre än vad tingsrätten kommit fram till. Den tidigare advokaten bör därför dömas till ett längre fängelsestraff, menar EBM.

En medåtalad dömdes samtidigt, som den tidigare advokaten, till 3,5 års fängelse för sin inblandning i härvan. Även han, som företräds av advokaterna Ulf Stigare och Fredrik Zettergren, har överklagat sin dom.

Advokaten och och den medåtalade byggde under 2015 till 2019 upp en fastighetskoncern med huvudsaklig inriktning på fastigheter i Norrköping. Verksamheten finansierades med en lång rad olika krediter samt företagsobligationer som restes via Jool Markets. Bland de inblandade bankerna finns Collector, SEB och Swedbank.

De misstänkta brotten

I målet finns 25 målsäganden och nio motparter.

Av domen framgår det att bedrägerierna har lett till att krediter till ett sammanlagt belopp överstigande 300 miljoner kronor felaktigt beviljats. De har vidare bland annat inneburit att mindre bolag och privatpersoner förlorat sammanlagt cirka 200 miljoner kronor när de vilseletts att investera i företagsobligationer i den tidigare advokatens fastighetskoncern. 

Enligt tingsrätten har vilseledandet bestått bland annat av att den tidigare advokaten använt sig av falska uppgifter i investerarpresentationerna. Uppgifterna har bestått av felaktiga värderingar av bolagets fastigheter och oriktiga uppgifter om bolagets skuldsättning.

Tingsrätten nämnde i domen att det kan hållas för uteslutet att mannen inom överskådlig framtid kommer att få arbeta som advokat.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
EBM-överklagande

Dela sidan:
Skriv ut:

Kommentarer
Håll dig till ämnet i artikeln du kommenterar och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och för berörda personer i artikeln. Inlägg som vi bedömer som olämpliga kommer tas bort.