Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

EBM kräver strängare straff i Falcon Funds-målet

Nyheter
Publicerad: 2021-03-30 09:24
Mårten Hallsten, biträdande förundersökningsledare och Jerker Asplund, åklagare och förundersökningsledare. Foto:Jessica Gow / TT

Samtliga parter överklagar tingsrättens andra dom i Falcon Funds-målet. 
Åklagaren vill se strängare straff mot både huvudmannen, den 42-årige svensken, och mot den andra åtalade, den 43-årige London-svensken. 

I början av mars kom den andra fällande tingsrättsdomen mot de åtalade i pensionshärvan Falcon Funds där omkring 480 miljoner kronor ska ha svindlats från pensionsspararna och användas bland annat för privat konsumtion. De båda männen dömdes för den misstänkta brottsligheten och nu överklagar de domen. Men även åklagaren överklagar.

Huvudmannen den 42-årige svensken dömdes nämligen endast för trolöshet mot huvudman och friades från misstankarna om grovt bedrägeri. Påföljden blev 9 månaders fängelse.

Han dömdes även att betala cirka 185 miljoner kronor till staten som förverkat värde avseende utbyte av brott.

Avtjänar straff

I en tidigare tingsrättsdom från april 2020 som fastställdes av hovrätten i oktober 2020 (Och HD valde att inte bevilja prövningstillstånd i december 2020) dömdes huvudmannen även till 6 år och 9 månaders fängelse, vilket han i dag avtjänar på Kumla-anstalten.

Åklagaren yrkar nu i överklagandet att huvudmannen även ska dömas för grovt bedrägeri och att Svea hovrätt ”under alla förhållanden dömer Xxx Xxx (huvudmannen) till ett längre fängelsestraff än det tingsrätten dömt ut”.

Huvudmannen har å sin sida yrkat att hovrätten ska ändra tingsrättens dom och ogilla de båda åtalspunkterna anseende grov trolöshet mot huvudman.

Huvudmannen, som försvaras av Thomas Olsson och Max Ahlgren från Fria Advokater, bestrider att åklagaren, mot hans förnekande, förmått att styrka åtalen.

Den 43-årige London-svensken

Den andra tilltalade, den 43-årige London-svensken, dömdes i tingsrätten för grovt penningtvättsbrott till fängelse fem år och sex månader. 

Han dömdes även att betala drygt 206 miljoner kronor till staten som förverkat värde avseende utbyte av brott. Han dömdes även till näringsförbud i tio år.

Åklagaren yrkar att hovrätten ändrar tingsrättens dom så att den 43-årige London-svensken döms till ett längre fängelsestraff än det tingsrätten dömt ut. Åklagaren uppger att straffvärdet för den brottslighet som 43-åringen dömts för är högre än vad tingsrätten funnit.

43-åringen å sin sida yrkar att Svea hovrätt ändrar tingsrättens dom och frikänner honom från ansvar för grovt penningtvättsbrott och ”under alla förhållanden yrkas strafflindring”.

43-åringen, som försvaras av Robin Söder och Nina Löwenhielm från advokatbyrån Robin Söder, uppger att åklagaren inte har styrkt att han begått den åtalade gärningen. De ber hovrätten om anstånd att lämna in bevisuppgift intill dess åklagaren lämnat in sin bevisuppgift.

Tillgångarna i fonderna var 2,4 miljarder kronor

Ekobrottsmyndighetens utredning har pågått sedan 2016. Närmare 22 000 sparare hade pengar i Falcon Funds fonder när Pensionsmyndigheten sade upp avtalet med bolaget. De samlade tillgångarna i fonderna uppgick till 2,4 miljarder kronor. Pensionsmyndigheten har tidigare uppskattat att omkring 800 miljoner kronor saknas i härvan.


Dela sidan:
Skriv ut: