Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Dubbelt så många ARN-anmälningar mot banker än året före

Nyheter
Publicerad: 2023-01-16 07:24
Foto: Isabell Höjman/TT

Under 2022 kom det in mer än 26 000 ärenden till ARN. Det motsvarar en ökning med 32 procent jämfört med året före. Procentuellt sett var ökningen störst mot banker.

Allmänna reklamationsnämnden, ARN, presenterar statistik över antalet anmälningar under 2022. Totalt kom det in 26 000 ärenden till ARN, en ökning med 32 procent jämfört med året före. Flest ärenden kom det in på motoravdelningen och den allmänna avdelningen. Men procentuellt sett var ökningen störst på bankavdelningen där antalet ärenden mer än fördubblades jämfört med året före, totalt 1 721 ärenden jämfört med 855 ärenden året innan.

De stora ökningarna på bank-, motor- och bostadsavdelningarna avser framför allt sådana frågor som även har fått stort utrymme i media under året, såsom bankbedrägerier, leasingavgifter och höga elkostnader.

– Efter förra årets minskning från rekordåret 2020 var det inte väntat att det skulle komma så många anmälningar som det gjorde under 2022, säger Marcus Isgren, ordförande och chef för ARN. Det är tydligt att det försämrade konjunkturläget och de ekonomiska effekter som är en följd av kriget i Ukraina och situationen i Ryssland har bidragit till ärendeökningen, fortsätter Marcus Isgren.  

Särskilt stor ökning under andra halvåret

– Trots det stora antalet ärenden har ARN lyckats bibehålla en hög avgörandetakt och en hög effektivitet i verksamheten. De förändringar vi har genomfört på senare år har lett till att vi var rustade att hantera ett ökat ärendeinflöde på ett bra sätt, säger Marcus Isgren.

Ärendeökningen var särskilt stor under andra halvåret 2022 och den fortsätter nu under 2023.

Att ärendeökningen fortsätter innebär, enligt ARN, att ARN inte har de ekonomiska resurser som behövs för att avgöra tvisterna inom rimlig tid. ARN uppger att myndigheten därför har begärt att regeringen ska skjuta till ytterligare budgetmedel under året.

– Om vi inte får ett ekonomiskt tillskott, innebär det dessvärre att konsumenter och företag kommer att få vänta länge på beslut i sina ärenden och det vore mycket olyckligt för alla. Många av de tvister vi prövar har stor betydelse för den enskilde och det är viktigt att besluten kommer inom rimlig tid. Och att tumma på kvaliteten är inte ett alternativ, avslutar Marcus Isgren.

Konsumenten får sällan rätt i bankärenden

Konsumenten fick helt eller delvis rätt i 44 procent av de ärenden som prövades av ARN 2022, vilket är i linje med tidigare år. Andelen ärenden där konsumenten fick helt eller delvis rätt var högst på reseavdelningen (60 procent) och lägst på avdelningarna bank (14 procent) och försäkring (8 procent). 78 procent av besluten som fattades under första halvåret 2022 följdes av företagen.


Dela sidan:
Skriv ut: