Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Domstolsverket försvarar taxa i förordnandemål

Nyheter
Publicerad: 2023-05-26 09:28
Foto Henrik Montgomery / TT

Beslutet att införa en taxa i så kallade förordnandemål har rört upp starka känslor bland brottmålsadvokater – och över 1 100 skrev under en protestskrift som skickades till Domstolsverket.
Nu svarar myndigheten på protesten och understryker att man har en skyldighet att hushålla med skattebetalarnas pengar.

I förra veckan skickade Advokatsamfundet en protestskrivelse till Domstolsverket, undertecknad av drygt 1 100 advokater. Bakgrunden var Domstolsverkets beslut att införa en taxa i förordnandemål, mål där ett rättsligt biträde förordnats men inget åtal väckts, från den 1 juni i år.

Samfundet och de undertecknande advokaterna har varit skarpt kritiska till beslutet och anfört att detta kommer innebära att advokater inte kan tillvarata sina klienters intressen på bästa sätt, vilket i förlängningen innebär att den enskildes rätt till en rättvis rättegång äventyras.

Skyldighet hushålla med skattebetalarnas pengar

Nu har Domstolsverket gått i svaromål. I en svarsskrift från myndigheten konstateras att man har en skyldighet att hushålla med skattebetalarnas pengar och nu måste ”ta kontroll över kostnadsutvecklingen för rättsliga biträden”.

– En sådan åtgärd är att införa en taxa i förordnandemål, säger generaldirektören Thomas Rolén i ett pressmeddelande.

Domstolsverket understryker att den aktuella taxan utgår från ett tänkt normalfall och argumenterar för att detta gör att rättsliga biträden i vissa fall kommer att bli överkompenserade. Det gäller exempelvis när en förundersökning läggs ned redan innan förhör och mer omfattande arbete förekommit. Dessutom finns en möjlighet att frångå taxan och biträdet kan bevisa att det varit motiverat med mer arbete än normalt, skriver Domstolsverket.

”Kommer ge skälig ersättning”

I pressmeddelandet skriver Domstolsverket också att generaldirektören och Mia Edwall Insulander nu har en pågående dialog om den nya taxan – och är överens om att en analys är nödvändig.

– Domstolsverket delar givetvis Sveriges advokatsamfunds inställning om att rättsliga biträden har rätt till skälig ersättning för det arbete som läggs ner. Vår uppfattning är att det nya förslaget till taxa kommer att ge en skälig ersättning och att rättssäkerheten inte äventyras, varken för brottsoffer eller brottsmisstänkta. Men självklart kommer vi att noggrant följa utvecklingen och konsekvenserna av taxans införande, säger Thomas Rolén.

Mia Edwall Insulander säger att hon under mötet med Thomas Rolén var tydlig med att taxan riskerar sätta rättssäkerheten ur spel.

– Jag uppskattar att vi har inlett en dialog med Domstolsverket. Jag har varit tydlig med att den nya taxan äventyrar rättssäkerheten både för brottsoffer och brottsmisstänkta om advokaterna inte får ersättning för nedlagd tid under förundersökningen. Advokaterna måste ha möjlighet att tillvarata sina klienters rättigheter med den nit och omsorg som de är skyldiga att göra, säger hon i ett uttalande.


Dela sidan:
Skriv ut: