Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Domstolshandläggare frias från åtal om tjänstefel

Nyheter
Publicerad: 2022-09-23 11:43
Södertörns tingsrätt Foto: Stina Stjernkvist / TT

En domstolshandläggare åtalades för tjänstefel och påstods ha förordnat uppdrag till tidigare kollegor i större utsträckning än till andra advokater.
Nu slår Solna tingsrätt fast att kvinnan inte begått något tjänstefel då det inte funnits något nära vänskapsband till advokaterna ifråga.

Domstolshandläggaren åtalades för tjänstefel och påstods ha förordnat fem tidigare kollegor, biträdande jurister och advokater, som offentliga försvarare samt att hon efter godkännande av domare sett till att dessa förordnats som målsägandebiträden eller särskild företrädare för barn. Det rörde sig om 44 förordnanden under en tvåårsperiod.

Enligt åklagaren hade de fem ex-kollegorna förordnats i större utsträckning än andra och trots att de inte haft samma erfarenhet som en del andra advokater. Åklagaren har också pekat på att det funnits Swishöverföringar mellan handläggaren och tre av advokaterna.

Aldrig träffats enskilt

Kvinnan har nekat till att hon skulle ha någon nära vänskap med någon av advokaterna, men vidgått att hon träffat de kvinnliga ex-kollegorna vid någon AW eller middag 2-4 gånger per år. Dock endast i grupp och aldrig enskilt med någon. Detta har också bekräftats av ex-kollegorna. Samtliga har också uppgett att Swishöverföringarna har samband med dessa träffar.

Handläggaren har vidare uppgett att det saknats riktlinjer vid tingsrätten som innebar att handläggarna inte fick förordna ex-kollegor som offentliga försvarare samt att en utredning som tingsrätten gjort slagit fast att hon inte gjort något fel. Hon har också framhållit att skälet till att hon skulle kunnat ha förordnat dessa advokater i fler fall är att hon känner till deras kunskap och specialområden – vilket är viktigt.

Frias från åtalet

Solna tingsrätt konstaterar i domen att det visserligen funnits ett visst vänskapsförhållande mellan handläggare och de kvinnliga advokaterna – men att det helt saknas belägg för att hon varit nära vän med de två manliga advokaterna. Således har åklagarens påstående om vänskapsförhållande motbevisats och åtalet ska därför ogillas.

Tingsrätten konstaterar också att det hade varit ytterst tveksamt om agerandet att förordna advokaterna som offentliga 7-12 gånger vardera under en treårsperiod hade bedömts som ett tjänstefel.


Dela sidan:
Skriv ut: