Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Domstolen säger nej till förhör innan förhandling i Lundin-målet

Nyheter
Publicerad: 2020-10-13 09:01
Kammaråklagare Henrik Attorps talar när Internationella åklagarkammaren och krigsbrottskommissionen håller en pressträff om hur krigsbrott och folkmord som begåtts för många år sedan utreds. Foto: Claudio Bresciani / TT /

Kammaråklagare Henrik Attorps åker på ytterligare ett bakslag i Lundin-målet. Stockholms tingsrätt säger nej till bevisupptagning, förhör med målsäganden, innan huvudförhandling.

Kammaråklagare Henrik Attorps vid Åklagarmyndighetens riksenhet mot internationell och organiserad brottslighet har tidigare begärt att tingsrätten ska hålla bevisupptagning genom förhör med 29 målsäganden och ett vittne – innan huvudförhandlingen mot Lundin Energy, Ian Lundin och Alexander Schneiter som misstänks för medhjälp till folkrättsbrott.

Nu har Stockholms tingsrätt kommit med beskedet att lämna åklagarens begäran utan bifall. Några förhör innan förhandling inför sittande rätt kommer därmed inte äga rum.

Utsatta för våld eller hot om våld

Domstolen konstaterar inledningsvis att åklagaren i sin framställan med hänvisning till en överhängande hotbild har uppgett att det inte närmare kan anges på vilka platser förhörspersonerna befinner sig, under vilka förhållanden de lever och vilka konkreta hot som ska ha riktats mot dem. 

Vidare skriver domstolen att det finns uppgifter i åklagarens framställan – som ska ha lämnats av olika personer – om att flera av förhörspersonerna har blivit utsatta för våld eller hot om våld och att det har föranlett att de har flyttat till annan ort eller annat land. 

”I sammanhanget noterar tingsrätten att det rör sig om förflyttningar som redan ska ha skett varför dessa i sig inte bör innebära att de aktuella personernas inställelse vid en eventuell huvudförhandling kommer att försvåras”, skriver domstolen.

Risk för att förhörspersonerna ej vill medverka

Domstolen konstaterar att det av uppgifterna i denna del inte går att bedöma om det ska kvarstå någon risk efter förflyttningarna och inte heller den eventuella grad av risk som omständigheterna ska innebära för förhörspersonerna. 

”Det som har kommit fram är därför inte tillräckligt för att en sådan fara som krävs enligt den tillämpliga bestämmelsen ska anses föreligga. En framtida risk för att flera av förhörspersonerna inte skulle vilja medverka i en huvudförhandling utgör inte heller skäl för att tingsrätten ska få hålla förhör”, skriver domstolen.

Risken med corona – inte brådskande nog

Domstolen tar även upp åklagaren hänvisning till covid-19 och den allmänna hälsorisk som den rådande pandemin har gett upphov till men menar att ”de hälsoskäl som har uppgetts och den ålder som ett par av förhörspersonerna har uppnått, är omständigheterna, såsom de har angetts, inte brådskande nog för att rätten ska få hålla bevisupptagning”.

Åklagaren har även pekat på att försvararna tidigare uppgett att de avser att begära omfattande kompletteringar av förundersökningen och att en bevisupptagning skulle säkra bevisningen oberoende av tidsåtgången för eventuella kompletteringar.

Domstolen anser dock inte att den tidsutdräkt som kan uppstå för det fall försvararna begär kompletteringar av förundersökningen ”inte heller uppfyller kravet på fara för att de aktuella bevisen ska gå förlorade eller att dessa skulle bli svårare att föra vid en huvudförhandling”. 

Försvaret har bestridit

Ian Lundin, Alexandre Schneiter och Lundin Energy AB har var och en har bestritt åklagarens begäran om bevisupptagning. Ian Lundins försvarare har bland anat uppgett att bevisupptagning inte får användas i utredningssyfte.

”En förutsättning för att bestämmelsen ska vara tillämplig är att det står klart att huvudförhandling ska äga rum och att förhör med den aktuella förhörs- personen kommer att åberopas”, har Ian Lundins försvarare uppgett. 

Samtidigt har kritik lämnats från försvaret mot åklagaren då de misstänkta och dess försvarare inte förberetts samma möjligheter som om bevisupptagningen hade ägt rum vid en huvudförhandling. Enligt försvaret har åklagaren inte presenterat förhörs- eller bevisteman för de förhör som åklagaren vill att tingsrätten tar upp som bevis.


Dela sidan:
Skriv ut: