Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Domstolen: Ian Lundin får ut ljudupptagningar från förhör

Nyheter
Publicerad: 2020-04-07 09:11
Ian Lundin, ordförande i Lundin Petrolium Foto: Magnus Hjalmarson Neideman / SvD / TT /

Stockholms tingsrätt river upp åklagarens beslut att inte lämna ut ljudupptagningarna från förhör med 46 målsäganden.

Ian Lundin, styrelseordförande i Lundin Petroleum, som misstänks för folkrättsbrott har begärt att få ut ljudupptagningar från målsägandeförhören i förundersökningen. I slutet av november avslog Kammaråklagare Henrik Attorps begäran. Nu river Stockholms tingsrätt upp beslutet.

– Det här är ännu ett viktigt avgörande för oss från Stockholms Tingsrätt. Återigen står det klart att vi har att göra med en åklagare som är villig att bryta mot regler och undanhålla information för att hålla liv i en utredning som han rimligtvis måste veta inte kommer att leda någonstans. Att den här förundersökningen fortfarande tillåts pågå efter tio år är helt oacceptabelt. Vi och våra juridiska ombud är fast beslutna om att fortsätta att göra rätten uppmärksam på alla fel och brister i åklagarens arbete, säger Robert Eriksson, kommunikationschef för Lundin-gruppen.

Uppgifter som skyddas av sekretess

Åklagarens skäl för att han avslog Ian Lundins begäran om att få ut ljudfilerna var, enligt beslutet, att förhören redan redovisats för försvaret både genom papperskopia och digital version. Åklagaren hänvisade även till att det inte finns någon ovillkorlig rätt att få ut elektroniska upptagningar i utredningsmaterialet. Han hänvisade även till att det aktuella materialet innehåller uppgifter som skyddas av sekretess. Ian Lundin hade dock möjlighet att ta del av materialet i polisens lokaler, framgår det av beslutet.

Delar av samtalen är inte översatta

Ian Lundin har dock, med hjälp av sin försvarare Thomas Olsson, pekat på att det föreligger stora brister i tolkningen av förhören och att försvaret saknar möjlighet att avgöra om frågor och svar blev korrekt översatta. Delar av ljudupptagningarna innehåller även samtal mellan tolken och målsäganden där de talar nuer. Detta har inte översatts och nedtecknats i utskrifterna, framgår det av beslutet. Försvaret har därför ifrågasatt om åklagaren har uppfyllt objektivitetsplikten vid slutdelgivningen.

Försvaret menar att ljudupptagningarna är av betydelse för utredningen eftersom det är genom dessa försvaret kan kontrollera om förhörsuppgifterna överensstämmer med innehållet i de skriftliga nedteckningarna av förhören.

– Skälet till att vi vill få del av dessa är för att vi vill kontrollera hur översättningarna har gått till. Utskrifterna är väldigt bristfälliga i flera avseenden. Man kan inte avgöra vem det är som svarar på frågorna och i bland kan man inte ens förstå vad personen i fråga säger. Nu har det framgått i den här provningen också att man har undanlåtit att översätta vissa delar av förhören. Det viktiga med det här är att vi får en möjlighet att kontrollera dessa uppgifter och i vilken utsträckning de är korrekt återgivna i förhörsprotokollet, säger Ian Lundins försvarare Thomas Olsson till Dagens Juridik.

Vidare säger han:

– Det har varit väldigt svårt att förstå varför åklagaren har velat neka oss den möjligheten som får anses vara naturlig i ett sådant här förberedande skede.

Förhör med 46 målsäganden

I utredningen har det hållits förhör med 46 målsäganden. Utskrifterna av förhören består av cirka 2 400 sidor.

”Av utskrifterna från förhören framgår att tolkningen har avsevärda brister och det går inte att avgöra om förhören är korrekt översatta eller korrekt återgivna. Det är många gånger oklart om det är tolken eller förhörspersonen som besvarar en fråga. I långa stycken är översättningarna till och med så dåliga att det inte går att begripa vad förhörspersonerna försöker säga. Genom ett utfående av ljudupptagningarna avser försvaret att låta en tolk som talar nuer få lyssna på innehållet på dessa och sedan jämföra detta med utskrifterna av förhören”. 

Vill inte ta del av materialet i Polisens lokaler

Ian Lundins försvarare menar att det inte är lämpligt eller godtagbart att utföra arbetet med ljudupptagningarna i Polisens lokaler. Försvaret pekar på att det ”det aktuella materialet är synnerligen omfattande och en genomgång av detta kan förväntas bli tidsödande. En sådan genomgång kräver även tillgång till utskrifterna av innehållet på ljudupptagningarna och annat jämförelsematerial. Försvaret behöver därför organisera arbetet på det sätt som för försvaret är mest arbets- och kostnadseffektivt”. 

Försvaret pekar även på att det endast finns några enstaka tolka i Sveriges som talar nuer.

Kan få konsekvenser för målsäganden

Åklagaren pekar å sin sida på att målsägandens röster finns på ljudupptagningarna och personernas utsagor kan förstås av personer från Sudan eller Sydsudan. ”En spridning av ljudupptagningarna i den aktuella regionen kan därför få allvarliga konsekvenser för målsägandena”. 

– Det är ganska svårt att förstå ett sådant argument mot bakgrund av att åklagaren samtidigt påstår att förhören är återgivna ordagrant i utskrifterna. Om åklagaren lämnar korrekta uppgifter i den delen så är det exakt samma uppgifter i utskrifterna som i ljudupptagningarna så det är väldigt märkligt argument, säger Thomas Olsson.

Åklagaren hänvisar till att det vid sidan av detta mål om folkrättsbrott pågår en utredning om övergrepp i rättssak vilken avser påståenden om otillbörlig påverkan i nu aktuell förundersökning.

Domstolens beslut

Domstolen väljer alltså att godkänna Ian Lundins begäran om att få ut kopior på ljudupptagningarna från förhör med målsägandena i elektronisk form.

Domstolen konstaterar att misstankarna för vilka slutdelgivning skett rör brott som ska ha skett mot målsägandena på de begärda ljudupptagningarna.

”Uppgifterna som dessa lämnat i förhör kan således förväntas ha stor betydelse för utredningen”, skriver domstolen och konstaterar även att det framgår av de aktuella handlingarna att det rör ett större antal målsägandeförhör och att det kan förekomma uppgifter som kan tala till förmån för Ian Lundin på dessa ljudupptagningar.

Kan förhindra ett eventuellt åtal

”I förlängningen kan sådan information även få betydelse för Ian Lundins möjlighet att förhindra ett eventuellt åtal”, skriver tingsrätten och menar att dessa ingår i det preliminära förundersökningsprotokollet och omfattas således av Ian Lundins insynsrätt.

Domstolen menar att det finns mycket som talar för att uppgifterna på ljudupptagningarna har betydelse för åklagarens åtalsbeslut mot Ian Lundin och därför kan inte Ian Lundins insynsrätt begränsas.

Hur ska ni få tag på någon som kan översätta ljudupptagningarna åt er?
– Det är det arbete som ska genomföras nu när vi fått besked om att tingsrätten ändrar åklagarens beslut och ger oss tillgång till dessa ljudupptagningar. Då börjar arbetet med att organisera översättningarna. Det kommer med all sannolikhet förutsättas att man anlitar tolkar i andra platser än i Sverige.

Hur fungerar det i dessa tider?
– Jadu, det återstår att se. Var sak får lösa sig ett steg i taget nu har vi fått den här ändringen av åklagarens beslut och då är det utifrån det beslutet vi ska försöka att organisera detta.

Hur lång tid tar det att gå igenom detta?
– Det återstår att se. Åklagaren har fortfarande möjlighet att sätta käppar i hjulet för försvarets granskningar och försvåra genom att lämna ut dessa ljudupptagningar med någon form av förbehåll som skulle begränsa våra möjligheter att få dem översatta. Då får vi naturligtvis se över denna fråga. det är beroende på hur åklagaren väljer att hantera den omständigheten att han nu har ålagts att lämna ut ljudupptagningarna, om han gör det på ett sätt som underlättar för försvaret eller om han ska fortsätta försvåra arbetet.


Dela sidan:
Skriv ut:

Kommentarer
Håll dig till ämnet i artikeln du kommenterar och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och för berörda personer i artikeln. Inlägg som vi bedömer som olämpliga kommer tas bort.