Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Domstolarnas oberoende en allvarlig fråga” – så påverkas EU-domstolen av ett nytt parlament

Nyheter
Publicerad: 2019-05-22 13:30
Foto: Göteborgs universitet och Henrik Montgomery/TT

På söndag stundar ett nytt EU-val och i veckan når samtliga valkampanjer sin kulmen. Klimatfrågor, flyktingfrågor och den fria rörligheten är ständigt aktuella frågor i debatten bland toppkandidaterna, men hur påverkas egentligen EU-domstolen av en förändrad parlamentarisk församling och vilka är de mest aktuella frågorna inom EU?

 

– EU-domstolen ska liksom andra domstolar vara oberoende av den lagstiftande makten, och påverkas således inte direkt av en förändrad parlamentarisk sammanfattning, säger Anna Wallerman, lektor i process- och EU-rätt vid Göteborgs universitet till Dagens Juridik.

Samtidigt förs livliga diskussioner inom EU om ett antal juridiska frågor som parlamentet måste enas om inom en snar framtid. 

Migrationsfrågan aktuell
Såväl klimatfrågan som migrationsfrågan och hur flyktingar ska fördelas mellan medlemsländerna är, enligt Anna Wallerman, aktuella valfrågor som kräver lagstifningsarbete i parlamentet. 

– Migrationsfrågan, och inte minst frågan om Dublin-förordningen och hur ansvaret för att ta emot flyktingar ska fördelas inom unionen, är viktig för många och fortfarande kontroversiell. Även klimatfrågan står ju högt på dagordningen, och är förstås beroende av lagstiftningsarbete. 

”Rättsidealet kraftigt ifrågasatt”
Parallellt med frågorna om klimat och flyktingfördelning pågår även diskussioner om hur domstolarnas oberoende och det grundläggande rättsstatsidealen ska bevaras inom unionen. 

Inte minst när ett land som Polen röstat för att regeringen ska få en utökat och direkt kontroll över landets domstolar och rättsväsende.

Enligt Anna Wallerman är just diskussionen om rättsstatsidealen och domstolarnas oberoende en av de allvarligaste rättspolitiska utmaningarna som EU står inför.

– Just nu är den allvarligaste utmaningen den som gäller just rättsstatsidealet och domstolarnas oberoende, som ju är grundläggande i de flesta medlemsstaternas konstitutionella traditioner och samtidigt är kraftigt ifrågasatt i medlemsstater som Ungern och Polen, där domare till exempel riskerar att ådömas disciplinära straff för att ha begärt förhandsavgörande från EU-domstolen, säger hon till Dagens Juridik.


Dela sidan:
Skriv ut:


William Eriksson
william.eriksson@blendow.se