Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Domstolarna deltar i Stockholm Pride – riskerar underminera förtroendet för vår opartiskhet”

Debatt
Publicerad: 2018-05-29 11:44

DEBATT – av Magnus Åhammar, rådman vid Förvaltningsrätten och Migrationsdomstolen i Stockholm

 

Alla tingsrätter i Stockholmsregionen och Förvaltningsrätten i Stockholm deltar i år för första gången i Stockholm Pride. Domstolarna ska vara med i Prideparaden och ha ett tält på festivalområdet.

För att det ska vara snyggt och enhetligt är tanken att alla medarbetare som går i tåget ska få en pikétröja med Sveriges Domstolars tryck.

I Sveriges Domstolars tält är det målsättningen att det hela tiden ska finnas minst en domare på plats eftersom det förväntas att det kommer att finnas ett stort intresse för juridiska frågor.

Sverigedemokraterna har tidigare år inte deltagit i Stockholm Pride. I SVT Nyheter den 15 juni 2016 uttalade ordföranden för Stockholm Pride att det enbart är ”aktörer som delar Stockholm Prides värdegrund” som kan delta samt att ”Sverigedemokraterna delar inte vår värdegrund”. 

Domstolarnas värdegrund bottnar i de bestämmelser som styr vår verksamhet. Vi ska i enlighet med vårt uppdrag inom vår parlamentariska demokrati vara opartiska, beakta allas likhet inför lagen samt döma efter Sveriges lag och laga stadgar. Någon annan värdegrund har vi inte.

Vi kan inte ha en värdegrund som kan godta ett uteslutande av delaktighet från ett riksdagsparti. Våra nämndemän nomineras av alla olika partier.

Allmänhetens förtroende för domstolarna är viktigt ur ett samhällsperspektiv. Alla som vänder sig till domstolarna ska kunna lita på att vi inte har tagit ställning till vissa frågor på förhand.

Domstolarna är inte för eller emot vissa ideologiska eller politiska frågeställningar. Vi tillämpar lagen i varje enskilt fall. Personer som vänder sig till domstolen ska inte kunna misstänka att de kommer att få en sämre behandling av sina rättigheter för att de har en viss politisk uppfattning.

Genom att delta i Stockholm Pride riskerar vi att tillskrivas en negativ inställning gentemot ett från paraden uteslutet parti.

Inom Förvaltningsrätten i Stockholm och Migrationsdomstolen i Stockholm handhas en mängd olika mål där frågor om kön, könstillhörighet och sexuell läggning kan komma under bedömning.

Till exempel kan flyktingskap grundas på risk för förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning.

De parter som uppträder i domstolen och även allmänheten i stort måste kunna lita på att domstolen inte har en målsättning att stärka eller att motverka till exempel homosexuellas rättigheter. Vi ska stå för en objektiv bedömning som bottnar i juridiska argument och den praxis som finns på området.

Att domstolarna deltar i Stockholm Pride kan uppfattas som ett ställningstagande för att stärka vissa grupper och riskerar därmed att underminera förtroendet för vår opartiska roll.

Ett personligt grundat ställningstagande för att HBTQ-personers rättigheter behöver stärkas, att funktionsvarierade personers rättigheter behöver stärkas eller att omistliga naturvärden måste skyddas kan inte leda till slutsatsen att det är domstolens uppgift att via manifestationer bidra till att dessa mål uppnås.

Vår uppgift är att i enskilda mål och genom praxisbildning på olika områden bidra till den rättsligt grundade utvecklingen inom respektive område.

 

 

 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik – klicka här


Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut: