Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Domstolarna avgjorde fler brottmål – tack vare pandemin

Nyheter
Publicerad: 2021-05-27 10:49
Foto: Domstolsverket

Domstolarna avgjorde fler brottmål under 2020 jämfört med 2019, det visar färsk statistik från Brå.
Enligt myndigheten ledde coronapandemins första och andra våg till att domstolarna gavs ökade möjligheter att ”beta av balanser”.

Enligt Brottsförebyggande rådets officiella statistik över lagföringsbeslut och kriminalvård för 2020 hanterade och avgjorde domstolarna fler brottmål än tidigare.

Enligt Brå handlar det framförallt om att domstolarna lyckats avgöra fler enkla mål, vilket delvis har kopplingar till den nya arbetsmodellen ”snabbare lagföring”. Brå tror dock att ökningen av antalet avgjorda mål också hänger samman med att pandemin gett domstolarna möjligheten att ”beta av balanser” när andra aktiviteter ställts in.

Sammantaget fattades 109 lagföringsbeslut under 2020, vilket är en ökning med 5 procent jämfört med 2019. Antalet domslut ökade med 10 procent och antalet utalsunderlåtelser ökade med 6 procent. Strafföreläggandena minskade samtidigt med 6 procent. 83 procent av lagföringsbesluten avsåg män och 17 procent kvinnor.

Fler långa fängelsestraff utdömdes

Enligt Brås statistik var ökningen av antalet fängelsedomar marginell, 2 procent. Däremot syntes under 2020 en rejäl ökning av utdömda fängelsestraff på 24 månader eller mer. Dessa var 200 fler än under 2019, en ökning med 14 procent.

Statistiken visar också att den totala utdömda strafftiden ökade med
11 600 månader jämfört med 2019.


Dela sidan:
Skriv ut: