Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Domstolar ska inte kunna tvinga barn att bo hos en misstänkt våldtäktsman”

Nyheter
Publicerad: 2015-03-05 11:29

DEBATT – Monica Dahlström-Lannes, författare och f d polis

 

Vem skulle tvinga en vuxen att bo hos en misstänkt våldtäktsman? Ingen. Men för barn gäller andra villkor. Sverige har visserligen bra skyddslagar när det gäller barn men tillämpningen är skrämmande dålig.

Rättsprocessen fungerar bara om rätt personer, på rätt plats handlar i rätt ordning. FN har kritiserat Sverige för att inte följa Barnkonventionen – men vem granskar våra domstolar?

Ur barns perspektiv blir det bara värre och värre och jag tror knappt mina ögon när jag läser en dom daterad januari 2015. Där berättar en pappa hur han ”fått avlägsna mamman med våld från hemmet” och att han måste lösa en incident ”som slutade med våld” och ”när hon inte slutade bråka förde han in henne i ett annat rum, tryckte upp henne mot väggen ….och slängde ner henne på golvet. Han har försökt skydda barnen…”.

Mamman har berättat om många fler våldstillfällen där också barnen har blivit vittnen. Dessa har själva berättat om övergrepp och ett av barnen har haft ”sprickor i rumpan som mamman sökt vård för” och andra har haft ”onormalt mycket blåmärken.”

”Båda föräldrarna är lämpliga vårdnadshavare”, enligt domen, men pappan anses lämpligast och får ensam vårdnaden av barnen, trots deras berättelser om våld och skador. ”Vid en samlad bedömning föreligger enligt tingsrättens mening ingen konkret risk att barnen ska fara illa hos pappan” och att ”det är inte på något sätt visat att pappan har brustit i sin föräldraroll”.

Domstolen menar också ”att åklagaren efter överprövning beslutat att återuppta några av de tidigare nedlagda förundersökningarna för ytterligare utredningsåtgärder förändrar inte den bedömningen.”

Det pågår alltså en förundersökning hos polisen. Här skulle det kunna vara slut men pappan har fått en ny partner och har blivit bonuspappa åt två nya barn. När deras biologiska pappa fattade misstankar och hans barn berättade om övergrepp så förlorade denne pappa också hela vårdnaden.

Hur kan man tro att ett barn ska våga berätta med risk för hot, bestraffning och ytterligare övergrepp?  Idag suckar många poliser över att socialtjänsten  saboterar deras förundersökningar, men att också domstolar omöjliggör förutsättningslösa polisutredningar är fullständigt obegripligt.

Situationen blir också absurd när den misstänkte vårdnadshavaren är den som får lämna och hämta barnen vid polisförhör eller inte tillåter att skadade barn får vård eller medicinsk undersökning, grunden för eventuella bevis i brottmålet.

När det inte räcker med praxis och sunt förnuft inte råder, inte ens hos våra domstolar, så är det dags att barn får en lagstadgad ”frizon”, åtminstone under pågående polisutredning.

Barns rättsskydd måste stärkas och de måste få skydd och stöd så länge rättsprocessen pågår.

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: