Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Döms att betala 100 000 kronor i avgift efter marknadsmanipulation

Nyheter
Publicerad: 2021-07-06 09:07

En 30-årig man döms i Stockholms tingsrätt efter marknadsmanipulation i aktien Ivisys. Finansinspektionens sanktionsavgift står därmed fast på 100 000 kronor.

Stockholms tingsrätt konstaterar, efter den 30-årige aktiehandlarens bekräftelse, att han under en period om cirka fem minuter den 29 januari 2018 har köpt sammanlagt 8 854 aktier i Ivisys AB i olika omgångar. Denna aktiehandel har fått aktiepriset att stiga från 6 kronor till 6,9 kronor och gett marknaden en signal om ett ökat intresse för aktien. En dryg halv minut efter det sista köpet har den 30-årige mannen försökt sälja 5 000 av aktierna till ett pris om 7,50 kronor per aktie. 

Syftet var att höja kursen

”Det aktuella tillvägagångssättet talar i sig mycket starkt för att syftet med transaktionerna var att höja kursen för att direkt därefter kunna få till stånd försäljning till en högre nivå. Det har inte heller framkommit att Xxx Xxx (aktiehandlaren reds. anm.) skulle ha haft något egentligt kommersiellt intresse bakom transaktionerna. Tvärtom uppfattar tingsrättens hans uppgifter som att han vidgår att syftet var att tjäna pengar på den kurspåverkan som köpen hade”, skriver tingsrätten. 

Transaktionerna har påverkat det senast betalda priset för den aktuella aktien med 15 procent. De har dessutom lett till ett vilseledande referenspris (stängningspris). 

Motsvarade inte något verkligt ökat intresse

Tingsrätten konstaterar vidare att den prisökning som hans handelsordrar gett upphov till har följaktligen inte motsvarat något verkligt ökat intresse för aktien. Orderläggningen har därmed inlett eller förstärkt en trend som skapande eller åtminstone kunde förväntas skapa en falsk eller vilseledande bild av tillgången, efterfrågan eller priset på aktien. 

Den 30-årige aktiehandlaren har invänt att att aktien var volatil och att ingen kan ha vilseletts eftersom säljordern aldrig gick till avslut. Tingsrätten menar dock att detta inte påverkar bedömningen. Domstolen konstaterar att mannens agerande därmed har utgjort marknadsmanipulation. 

Vidare har mannen, som han får förstås, invänt att hans agerande varit ringa eller ursäktligt eftersom han inte kände till att transaktionerna utgjorde otillåten marknadsmanipulation, inte fick någon varning från banken och troligtvis inte gjorde någon större vinst. 

Sanktionsavgift

Tingsrätten konstaterar till att börja med att ett utdömande av sanktionsavgift inte uppställer något krav på att den som avgiften riktas mot ska ha gjort en vinst på överträdelsen. Vidare konstateras att mannen själv har angett att han har handlat en del med aktier och att han före den aktuella handeln hade läst om marknadsmissbruk på bankens hemsida. 

”Även om han trots detta inte förstod att hans agerande var otillåtet är det inte något som kan frita honom från ansvar för marknadsmanipulation. Detsamma gäller det förhållandet att han inte fick någon varning från banken. Inte heller i övrigt har det framkommit några omständigheter som ger skäl att avstå från ett ingripande”, skriver Stockholms tingsrätt som dömer mannen att betala en sanktionsavgift på 100 000 kronor.

Den 30-årige aktiehandlaren delgavs, av Finansinspektionen, ett sanktionsföreläggandemed anledning av handeln redan den 17 december 2019. Sanktionsföreläggandet godkändes inte och därför väckte FI talan vid Stockholms tingsrätt.


Dela sidan:
Skriv ut: