Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Dömdes för våldtäkt utan att närvara i rätten – HD ska pröva

Nyheter
Publicerad: 2021-04-14 14:06
Foto: Henrik Montgomery kod /SCANPIX SWEDEN

En 28-årig man dömdes i hovrätten till fängelse för våldtäkt – utan att han närvarade personligen vid förhandlingen.
Nu ska Högsta domstolen pröva huruvida det förelåg hinder för hovrätten att pröva målet utan 28-åringens närvaro.

Den 28-årige mannen åtalades tillsammans med en annan man för våldtäkt på en nattklubb i Stockholm där han arbetade. Han förnekade helt gärningen och hävdade att han och målsäganden kysst varandra under kvällen, men att det inte förekommit någon ytterligare fysisk kontakt dem emellan.

Tingsrätten ansåg att det inte framkommit någon klar bild över
vad som har inträffat mellan 28-åringen och målsäganden och att det inte gick att utesluta ett annat händelseförlopp än det åklagaren presenterat. Vid en sammantagen bedömning ansåg tingsrätten att åklagarens utredning inte var sådan att den nådde upp till beviskraven – och 28-åringen friades. Den medåtalade mannen dömdes dock till fängelse.

HD ska pröva om hinder förelåg

Domen kom dock att överklagas till hovrätten där 28-åringen dömdes till 2 år och 3 månaders fängelse för våldtäkt. Under hovrättsförhandlingen närvarade dock aldrig 28-åringen, men hovrätten avgjorde trots detta målet med stöd av en paragraf i rättegångsbalken.

Hovrättsdomen överklagades senare av 28-åringen, till Högsta domstolen, som nu lämnat prövningstillstånd i frågan om hans frånvaro från huvudförhandlingen i hovrätten har inneburit hinder för hovrätten att pröva åtalet mot honom.


Dela sidan:
Skriv ut: