Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Domare hade efterfest på tingsrätten – uppgifter om sexuella aktiviteter

Nyheter
Publicerad: 2021-02-23 14:01
Genrebild Foto: Jessica Gow /TT

Efter ett krogbesök tog rådmannen, och en tidigare kollega, med sig tre unga kvinnor till tingsrättens lokaler.
Enligt tingsrättens lagman, som anmält händelsen, stannade besökarna i tre timmar, poserade i underkläder, samtalade om sexuella handlingar och genomförde ”sexuella aktiviteter”.
Nu varnas rådmannen av Statens ansvarsnämnd som anser att han agerat förtroendeskadligt för såväl kåren som för tingsrätten.

Det var tingsrätten som, genom lagmannen, anmälde den aktuella rådmannen till Statens ansvarsnämnd. I anmälan beskrevs i korthet att rådmannen och en tidigare anställd vid tingsrätten, under nattetid, tagit med sig utomstående personer in i tingsrättens lokaler.

Två av de utomstående personerna skulle sedan ha uppehållit sig i tingsrättens lokaler, tillsammans med rådmannen och hans kollega, under närmare tre timmar.

Sexuella aktiviteter och posering i underkläder

Enligt lagmannen ankom rådmannen, hans kollega och de tre kvinnorna, som var i 17-18-årsåldern till tingsrätten klockan strax innan 02 på morgonen. En av kvinnorna lämnade ganska kort därefter, men två av dem stannade till klockan 04.53. De har rört sig förhållandevis fritt i lokalerna och en av kvinnorna har, enligt lagmannen, ”skrivit på whiteboardtavlor utanför flera tjänsterum”.

Bland de omständigheter som enligt lagmannen ”otvetydigt kan slås fast” nämns att det har samtalats om sexuella handlingar, att en av kvinnorna har ”poserat i underkläder”. Lagmannen hävdar även att det ”i lokalerna har förekommit sexuella aktiviteter”. Han påstår inte att rådmannen ”aktivt deltagit i dessa”, men anser att han redan innan han gick in i tingsrättens lokaler måste ha förstått att situationen kunde bli sådan att sexuella aktiviteter skulle inträffa.

Vidare konstaterar lagmannen att den aktuelle rådmannen i februari 2020 dömt en man för försök till köp av sexuell handling av barn. Målsägande var en av de två kvinnorna som stannade länge i tingsrättens lokaler. Rådmannen har i efterhand även, i polisförhör, uppgett att han under vistelsen i tingsrättens lokaler gjorde kopplingen till det tidigare målet.

”Kränkande att påstå något sådant”

Rådmannen har å sin sida medgett delar av de faktiska omständigheterna, men
har tillbakavisat vissa påståenden om hans inblandning i det närmare
händelseförloppet. Enligt honom var det den dåvarande kollegan som släppte in kvinnorna på tingsrätten och han ”tolkade han det förhållandet att kollegan släppte in kvinnorna som att detta inte innebar något brott mot någon föreskrift eller att någon säkerhetsrisk därigenom kunde uppkomma”. Besökarna har inte heller fått röra sig fritt i lokalerna som påståtts av lagmannen – och inte i anslutning till några tjänsterum.

Han hävdar vidare att det aldrig kommit på tal att det skulle förekomma några sexuella aktiviteter inne på tingsrätten och beskriver det som ”kränkande att påstå” att han borde ha haft sådana tankar eller gjort sådana överväganden. Enligt rådmannen uppfattade han aldrig att det förekom några som helst sexuella aktiviteter, förutom att kvinnorna tog upp det som samtalsämnen och gjorde närmanden som han avfärdade. Han har själv ”över huvud taget inte deltagit i någon sådan aktivitet” och inte heller sett att den tidigare kollegan gjort det. Det framstår för honom som osannolikt att det skulle ha förekommit sådant, men eftersom han vid några tillfällen lämnade sällskapet kan han inte utesluta det.

Erbjöds att köpa sexuella tjänster

Det är vidare, enligt rådmannen, riktigt att en av kvinnorna var målsägande i ett mål som han tidigare dömt i. Han kände dock inte igen kvinnan och kom inte heller att känna igen henne under kvällen, som görs gällande i anmälan till ansvarsnämnden. I slutet av kvinnornas vistelse på tingsrätten uttryckte den ena kvinnan dock sig om en omständighet som han kände igen från tidigare
mål, men det innebar inte att han redan under kvällen förstod vem hon var.
Det var först en tid efter händelsen som han gjorde efterforskningar och
fick klart för sig att den kvinnan varit målsägande i ett tidigare mål.

Direkt efter händelsen på kvällen/natten mottog han ett meddelande från
en av kvinnorna i vilket hon bad om ursäkt för att ”de hade tjatat om att vi
skulle köpa sex av dem trots att vi sagt att vi inte ville”. Han uppfattade det som att kvinnorna ”insett det olämpliga i att försöka sälja sex till mig och att hon ville be om ursäkt för det”. Någon situation som innebar en säkerhetsrisk var det
därför inte frågan om.

Varnas av statens ansvarsnämnd

Ett tag efter händelsen kom misstankar om sexköp att riktas mot rådmannen och den före detta kollegan, utredningen lades dock ned av åklagaren.
Nu meddelas dock domaren en disciplinpåföljd av Statens ansvarsnämnd, vilket SVT var först med att berätta om.

Enligt ansvarsnämnden ”råder det inte något tvivel om att förtroendet
såväl för NN som domare som för tingsrätten och
domstolar i allmänhet har tagit skada”, vilket skett som en direkt följd av hans agerande. Enligt ansvarsnämnden avviker hans agerande ”väsentligt från de krav på uppförande och professionalitet som bör kunna ställas särskilt på en ordinarie domare”. Han har därmed, genom sitt agerande, åsidosatt sina skyldigheter i anställningen på ett icke ringa sätt och ska därför tilldelas en disciplinpåföljd.

Även om förseelsen är allvarlig och förtroendeskadan inte kan anses obetydlig anser ansvarsnämnden att det är fråga om en engångsföreteelse och att påföljden därför kan stanna vid en varning.


Dela sidan:
Skriv ut: